BNL 2018-2 - Page 27

REGIO KATERN NOORD | Juni 2018 | BNL | 27 REGIO NOORD CARLA EILERING-FUHLER FUHLER WEGENBOUW B.V. TACHTIG IS PRACHTIG Vijf jaar geleden bestonden we met het bedrijf 75 jaar. We BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/REGIOS/REGIO-NOORD Datum JUNI 26 26 Bestuur afdeling Friesland Contactgroep Personeel en Financiën JULI 4 5 6 7 11 Slotbijeenkomst Bedrijfskundige Innovaties in Aardbevingsbestendige Bouw (BIAB) Bestuur afdeling Groningen Commissie Platform Infra Familiedag afdeling Friesland Netwerkbijeenkomst met partners afdeling Groningen zaten middenin de crisis en vonden we het niet gepast een feestje te vieren. Nu zijn we tachtig geworden en dat vieren we. Want tachtig is prachtig. Onze opa was een echt handelsmannetje en begon meer dan tachtig jaar geleden als transportbedrijf, met enkel een muilezel en kar. Het eerste document van een aangenomen werk stamt uit 1938. Toen zijn vier zoons in het bedrijf kwamen groeide het bedrijf gestaag. In 1988 werd het bedrijf in tweeën gesplitst. Onze oom nam met twee zoons het transportbedrijf over en onze vader de aannemerij en zandwinning. We zijn trots en dankbaar op onze vader, die altijd in oplossingen bleef denken. Hoe moeilijk hij het soms ook SEPTEMBER 6 Themabijeenkomst afdeling Friesland 11 Bestuur afdeling Friesland 11 Bijeenkomst ‘Veiligheid in de infra’ 12 Regiobestuur 13 Thema avond JBN Kern Friesland 13 Bestuur afdeling Drenthe 19 Bestuur afdeling Groningen 20 Ronde tafelbijeenkomsten cao 25 Commissie Platform Infra Noord 25 Contactbijeenkomst Platform Infra Noord 27 Rondetafelbijeenkomsten cao 28 Cursus ‘Aan de slag met de cao’ had. Met vertrouwen is hij er altijd weer bovenop gekomen. OKTOBER 2 Basistraining Personeel en Organisatie, deel 1 4-6 Meerdaagse excursie JBN Kern Friesland we nu staan. Dat hebben we te danken aan opa, met zijn Zijn slogan luidde dan ook “alles komt goed”. En dat was ook echt zo. Een familiebedrijf is niet altijd even makkelijk maar als iedereen zijn eigen taken heeft, zit je niet in elkaars vaarwater en kan je elkaar aanvullen. Tijdens het jubileum werd ons bedrijfsterrein tijdelijk omgedoopt tot festivalterrein inclusief foodtrucks waar we eindigden met een groots personeelsfeest. Want we zijn enorm trots op ons team en dat moet ook zeker gevierd worden. Daarnaast zijn we dankbaar voor waar ondernemers­geest, die is overgebracht van generatie op generatie. Daarom vieren we zowel heden als verleden. We hopen dat we bij het honderdjarig bestaan een uitnodiging van onze kinderen krijgen, als vierde generatie!