BNL 2018-2 - Page 26

GRAAFSCHADE VOORKOMEN WE SAMEN Voldoe jij aan de Richtlijn zorgvuldig grondroeren? 05 UITVOERINGS FASE INSTRUCTIE & EVALUATIE De Check & Go kaart is door het KLO (Kabel- en Leiding Overleg) ontwikkeld voor de hele graafketen om de implementatie en toepassing van de nieuwe CROW Richtlijn 500 zorgvuldig grondroeren te versnellen. Deze richtlijn geeft aan wat elke schakel in de graafketen moet doen om graafschade te voorkomen. Het KLO ziet dat de richtlijn nog veel te weinig door de sector wordt toegepast en wil daar verandering in brengen. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe CROW Richtlijn 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ van kracht. Deze moet door alle partijen in de graafketen worden toegepast. De richtlijn is door de sector zelf opgesteld en beschrijft voor elke fase - van initiatief tot aan gebruik - welke verantwoordelijkheid de initiatiefnemer, ontwerper, grondroerder of netbeheerder heeft en wat hij of zij moet doen om graafschades te voorkomen. 04 WERK VOORBEREIDING FASE WERKINSTRUCTIES & GRAAFMELDING 03 ONTWERP FASE MAATREGELENPLAN LOKALISEREN 02 ONDERZOEKS FASE ORIËNTATIE & INVENTARISATIE 01 INITIATIEF FASE TIJD & BUDGET Check & Go kaart De Check & Go kaart is een praktisch document en bestaat uit vijf kaarten die aaneengeschakeld de fasen van de CROW 500 weergeven. Op iedere kaart staat een handige checklist waarmee je kunt nagaan of jij volgens de richtlijn hebt gewerkt en of de andere partijen dat ook hebben gedaan. De vijf kaarten kunnen ook van elkaar worden losgemaakt en verdeeld. Alles aangevinkt? Draag jouw kaart dan over aan de verantwoordelijke van de volgende fase. Deel informatie, werk samen, stel vragen en geef advies. Want samenwerking in de keten is cruciaal om graafschade te voorkomen. De Check & Go kaart is onderdeel van de KLO campagne ‘Graafschade voorkomen we samen!’ Een exemplaar van de kaart treft u in de sealverpakking bij deze BNL-uitgave aan en is daarnaast gratis te downloaden op de KLO-Actiepagina (www.kabelenleidingoverleg.nl/ actiepagina). Het KLO is een platformsamenwerking van de belangrijkste koepelorganisaties van netbeheerders, grondroerders en de beheerders van de ondergrond. Het KLO werkt samen met de wetgever, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de toezichthouder Agentschap Telecom en het Kadaster aan het voorkomen van graafschade. Bouwend Nederland is actief lid van het KLO. Daarnaast ondersteunt Bouwend Nederland haar leden met De Bouwend Nederland WION Helpdesk. U kunt hier terecht met vragen over de nieuwe wet WIBON en de CROW Richtlijn 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Ook selecteren wij hier principiële schadeclaims en voeren we kansrijke rechtszaken om tot voor leden gunstige jurisprudentie te komen. Kijk op www. bouwendnederland.nl/helpdesk-wion voor meer informatie of bel 020 301 86 27.