BNL 2018-2 - Page 2

2 | BNL | Juni 2018 | INHOUD | Juni 2018 | BNL | 3 INHOUD MAXIME VERHAGEN in dit nummer 12 KIES VOOR BOUWEN ANALYSE 16 INSTROOMCAMPAGNE LIBELLE ZOMERWEEK VERKIEZINGSPROGRAMMA’S Meer ... > KIES VOOR BOUWEN! 39 KWARTAALCIJFERS ADVIESDESK VEEL VRAGEN OVER NIEUWE CAO Meer ... > Meer ...> In april maakten minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) bekend dat de bouw de status van topsector krijgt. Dat is de verdienste van Bernard Wientjes en het team achter de Bouwagenda. Er komt een eigen innovatiecentrum, waar bouwondernemers, universiteiten, onderzoekscentra én opdrachtgevers samen kijken naar de uitdagingen waar we voor staan. Want als we bijvoorbeeld duizend woningen per dag willen verduurzamen – en dat moeten we – dan moeten we dat slim doen. Slimmer, en grootschaliger, dan we deden.  Slim en grootschalig, dat is ook het punt dat ik heb BNL is het verenigings­magazine van Bouwend Nederland. EN VERDER ... 32 vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van 4 35 6 36 In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. Wilt u reageren? Stuur een mail aan: a.nieuwenhuis@bouwendnederland.nl. BOUW IN BEELD KLIMAATAKKOORD 10 MANAGEMENTVRAGEN AAN… heid om het economisch verstandig te doen. TROTS EN VAKMANSCHAP genomen van de inventiviteit van de bouw. En die van ADVIES jaarlijkse bouwfeestje nog steeds op zoveel belangstelling VAKGROEPEN Dat geeft ook hoop voor de instroom in onze sectoren. COLUMN EBRU UMAR 'jegaathetmaken.nl' goed zijn, is er nog altijd een tekort BOUWMENSEN week, om aan alle moeders en grootmoeders uit te leggen ONMISBAAR en infra. Ik heb daar een hoop leuke gesprekken gehad VERENIGING eettafel thuis over het werken in de bouw zijn gegaan. BNL IN DE MEDIA Meer over de Bouwagenda vindt u op debouwagenda.com, 14 41 19 43 20 44 22 45 24 47 27 53 TOEKOMST VAN MOBILITEIT INNOVATIE DAG VAN DE BOUW Omslag: Ron Wullems van Elshout Breda in het gemetselde riool onder Breda. Foto: René van den Burg de klimaatdoelen te halen. Nu zijn we wel van de oplos- 39 BOUWAGENDA CAO REGIOKATERN Isoleren, faseren en innoveren zijn de sleutelwoorden om INNOVATIE 10 VEILIGHEID gemaakt aan de klimaattafels en Diederik Samsom. singen, maar willen daar wel de tijd voor én de mogelijk- Zaterdag 2 juni hebben 71.000 mensen weer kennis- de installateurs en constructeurs. Ik vind het fijn dat dit mag rekenen. Want hoewel de resultaten van onze instroomcampagne  aan mensen. Daarom stonden we ook op de Libelle Zomer- wat voor mooie banen en carrièrekansen er zijn in de bouw en weet zeker dat vervolgens enkele gesprekken aan de over instroom op jegaathetmaken.nl en over de Dag van de Bouw op debouwmaakthet.nl/dagvandebouw