BNL 2018-2 - Page 18

BEDRIJFSVOERING | Juni 2018 | BNL | 19 Tekst | Dyantha van Rooij - Desloover ONDERZOEK NAAR VERVOER VAN PERSONEN EN GOEDEREN MOBILITEIT 2030 ‘Zijn dynamische lijnen geven sensualiteit en status’ Laurens van den Acker - Directeur Industrial Design Renault Dat er veel ontwikkelingen gaande zijn in de HOE ONTWIKKELT MOBILITEIT ZICH EN WAT wereld van de mobiliteit is een understatement. KUNNEN WE ERMEE? Zelfrijdende auto’s, elektrisch vervoer, deel­ De Argumentenfabriek is begin dit jaar door auto’s, blended gebruik van openbaar vervoer; Bouwend Nederland benaderd om het eerste deel het is er al of het komt eraan. Wat betekenen van het onderzoek te begeleiden. In dat deel staat deze ontwikkelingen en hoe kunnen we daar als de vraag centraal: hoe zal mobiliteit zich ontwik- bouwwereld het beste op inspelen? Biedt het kelen tot 2030? Experts uit allerlei geledingen kansen of juist bedreigingen? zijn in tien bijeenkomsten bevraagd en daaruit worden nu vier toekomstscenario’s gedestilleerd. EN NU…? Jan Jacob Beelaerts van Blokland is beleids­ In het tweede deel wordt samen met de leden van Het onderzoek is dus nog in volle gang en na adviseur Infrastructuur bij Bouwend Nederland Bouwend Nederland een antwoord gezocht op de de zomer zullen de scenario’s gepresenteerd en en hij vertelt ons alles over het onderzoek dat vraag: wat vinden we van deze scenario’s en wat uitgebreid besproken worden met ondernemers hij momenteel laat uitvoeren. kunnen we hiermee als organisatie en als gehele in de sector. Beelaerts van Blokland hoopt dat dit sector? onderzoek bedrijven alert maakt op de kansen en bedreigingen van de toekomst. “Ik adviseer Zowel op verjaardagsfeestjes als aan de directie- De Renault MÉGANE Estate: design voor extra passie in je leven Laurens van den Acker is Directeur Industrial Design bij Renault. En de man achter onze designfilosofie. Geïnspireerd door het leven, vormgegeven in een bloem. Waarbij elk bloemblad symbool staat voor een fase in het leven. Zo is het design van de Renault MÉGANE Estate voortgekomen uit de levensfases ‘Love’ en ‘Work’. Scherpe, strakke lijnen en een brede, stoere schouderlijn geven hem sensualiteit en status. Perfect voor wat extra passie in je leven. Ontdek meer over ‘Love’, ‘Work’ en de designfilosofie op renault.nl/design. tafel gaat het regelmatig over de trends op het VIER SCENARIO’S bedrijven om de signalen op te pikken en tijdig in gebied van mobiliteit. Voor Jan Jacob Beelaerts Om te komen tot een duidelijk beeld van de te spelen op veranderingen. Zie dit onderzoek als van Blokland was het moment gekomen om toekomst zijn dus experts geraadpleegd. Zeker- een cadeautje en doe er je voordeel mee!” uitgebreid onderzoek te laten doen naar de heden en onzekerheden zijn in kaart gebracht, mobiliteit van de toekomst: “Ik merkte dat er veel zoals de bevolkingsgroei en overheidsbeleid. Meer informatie over de Argumentenfabriek onderwerpen langskwamen aan de gesprekstafel, Binnenkort zullen de vier toekomstscenario’s http://www.argumentenfabriek.nl/ maar dat ze niet met elkaar in relatie werden die hieruit volgen gepresenteerd worden, maar gebracht. Hoe verhoudt het een zich tot het Beelaerts van Blokland geeft alvast een voor- Uitkomsten of meepraten? ander en wat moeten wij daarvan vinden? Neem proefje: “In het eerste scenario blijft alles zoals het Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek bijvoorbeeld de elektrische auto’s: moeten bouw- nu is. In het tweede doen we alles tegen betaling. of meepraten in het tweede deel? bedrijven daar rekening mee houden en op welke In het derde neemt de technologie de lead en manier dan?” gaat data een grotere rol spelen. En in het vierde scenario ontstaat een nieuw systeem waarbij renault.nl/design Pik signalen tijdig op en speel in op veranderingen. transport gedeeld wordt.” Contactpersoon Jan Jacob Beelaerts van Blokland Beleidsadviseur Infrastructuur j.beelaerts@bouwendnederland.nl •