BNL 2018-2 - Page 14

14 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Eva van Beveren BOUWAGENDA INNOVATIECENTRUM GEEFT BOUW TOPSECTORSTATUS BOUWAGENDA | Juni 2018 | BNL | 15 Foto | René van den Burg Financiering kennisontwikkeling Bedrijven of consortia kunnen met (moeilijke) Meer informatie Met de komst van een TKI-bouw, een Top­­ vragen terecht bij dit innovatiecentrum. Het BTIC Meer over de Bouwagenda vindt u op consortium voor Kennis en Innovatie speciaal helpt hen deze technische vragen beter te bouwendnederland.nl/bouwagenda en toegespitst op de bouw en infra, kunnen formuleren naar de wetenschap en deze door debouwagenda.com. bedrijven en kennisinstituten een beroep doen te zetten naar een kennisinstituut. Andersom op de TKI-toeslag; een financiële stimulerings­ kunnen zij technische kennis ontsluiten zodat de regeling voor R&D-investeringen vanuit de over- bouw hier zijn voordeel mee kan doen. Officieel mag de bouw geen topsector gaan Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend ­Nederland: Doorpakken met de Bouwagenda heten, de exportcomponent binnen de bouw “Iedereen heeft dagelijks met onze sector te Een aantal Roadmaps die vanuit de Bouwagenda kennisinstituten investeren in kennisontwikke- Operationeel en infra is daarvoor te gering. Maar ondanks maken. Of je nu woont in een nieuwbouw- of zijn geformuleerd, staan hoog op de politieke ling, betaalt de overheid een deel van de rekening. Het belangrijkste doel en de eerste opdracht van dat de bouw zich officieel niet mag scharen in een oudere woning, of je nu rijdt over de agenda. In het klimaatakkoord neemt de Het doel van deze toeslag is het stimuleren van het BTIC is om ervoor te zorgen dat de kostprijs onder de andere negen topsectoren, mag zij wel rijkswegen of met de trein reist. Alles wat je ziet, verduurzaming van de gebouwde omgeving een de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven van de verduurzaming van de gebouwde gebruik gaan maken van alle faciliteiten die wordt door onze leden gebouwd en onderhouden. prominente plaats in. En ook klimaatadaptatie en kennisinstituten. Het gaat hierbij om tientallen omgeving dusdanig verlaagd horen bij deze status. Deze trofee heeft We hebben met elkaar zo’n 7,5 miljoen woningen en het aardbevingsdossier zijn prioriteiten in het tot honderden miljoenen euro’s. kan worden en voor een groot deel Bernard Wientjes na één jaar Bouwagenda om te verduurzamen en 4.000 bruggen en regerings­beleid. Hoe kan je dat goed en slimmer weten te bedingen bij het Rijk. tunnels die onderhoud nodig hebben, dus dan doen en hoe moet je dit technisch inrichten? kan je op je vingers natellen dat ons dat niet Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda, One-stop-shop uit energiebesparing gefinancierd kan worden. lukt zonder hier slim over na te denken. Met de heeft het momentum van één jaar Bouwagenda Daarnaast wordt er ook een ‘bouw en technologie Hoe het BTIC en het innovatie­programma precies Bouwagenda en met het aanstaande innovatie- gepakt om gezamenlijk een intentieverklaring te innovatiecentrum (BTIC)’ opgezet, ter bevordering zullen worden vormgegeven, zal in de loop van centrum wordt een enorme boost gegeven aan de ondertekenen dat een TKI-Bouw noodzakelijk is van innovatie in de bouw en infra. Door kennis­ 2018 worden uitgewerkt. Het streven is om op innovatiekracht van de bouw- en infrasector en om deze en verdere maatschappelijke opgaven ontwikkeling te ontsluiten via één instituut ontstaat 1 januari 2019 een eerste opzet van het centrum daar hebben we allemaal baat bij.” aan te kunnen pakken. Met deze intentie­verklaring er een directe dialoog tussen wetenschap, opdracht- operationeel te hebben. Wanneer wordt gekeken naar de grote maat- geven zowel ministeries, Bouwend Nederland, gevers, overheid en bouwers. Op die manier ontstaat veel meer slagkracht op innovatiegebied. schappelijke opgaven waar we nu voor staan, UNETO-VNI en grote opdrachtgevers aan dat de De overheid heeft ook groot belang bij VV7FW&R7VVBFR&WrVV&Vw&R&FWR&WrF&&FVBVVgBFWRVV6vWFVB0VfFWfR&WrVg&6V7F"WBV6*vfVFRVV&VƗ6W&VfFWfR&WfWF"FRVV֗66&Vr2V&w&BVV"76vVFrfW&VBV67FVƖvVWBFVVvW&vVVvVVBV&VG&g6WfVfW7FW&VF&VV&WrЦVBvVW"&VG&fVbvWFV66VƖR( VFV6VfFR6VG'V%D2FR֖7FW&W2fU%VVrDBER&WrfW&VvrvW66VƖvVWW'2TUDdV&WvVBVFW&BFW,*FVVFVbVFRFVFWfW&&rf"FR&6FpfWB%D2f"WB&W&VVfFRFV7FVƖvVfFR&WvvVF2fFRVVf'v&FRFRw&FRG66VƖRVFFvvV2ƖGfW&FW&rVW&vWG&6FRVVGWGFrfPw&G7FffVg&vVWWvRV62F7'WFWfR76vVfW&VFVV<*֖7FVƖvVV&G'FVFR&WrVFV6V6V7F"vV&6FV'VFVVFRVFBv&vRV7&w&( 2FRV7&w&( 2FB7FBFP'&VvVVVBFRfW&Vv'FV6VvW&VWB&WrVFV6VfFV6VG'V%D2GvVRv'FW&W'2WFW"Vf( BfVVfDVVf766W"fWB6VvW&w<*fW&&@EER&WrvWBFR'FW'2FW"f&vWfVWB%D26F7GW'6FfV6&VVG6Gf6WW"fFPBfV6&WvVFVFW&B