BNL 2018-2 - Page 12

12 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Jan Willem Kommer LOBBY LOBBY | Juni 2018 | BNL | 13 Foto | René van den Burg HANDENVOL MUNITIE VOOR DE GBIO’S Monnikenwerk, dat kun je de analyse van de verkiezingsprogramma’s en collegeprogramma’s gerust noemen. Maar het levert zeer waarde- volle informatie voor bouw- en infraoverleggen met de gemeenten. Eerst de verkiezingsprogramma’s… een groot deel van een gemeente. Maar partijen concrete plannen, dan kunnen we kijken of we dat traject aanpakt. Bouwend Nederland heeft Meer informatie Natuurlijk wil Bouwend Nederland weten wat dat vinden het blijkbaar belangrijker om met het oog op wellicht kunnen versnellen. En zijn er wel ambities daar een zetel in de programmaraad die de Meer over de inzet van Bouwend Nederland in werk heeft opgeleverd. “Er zijn 580 verkiezings- e-bikes en speed pedelecs fietspaden toekomst­ genoemd maar helemaal geen plannen opgesteld, energietransitie aanstuurt en we weten dat die aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen programma’s doorgevlooid om te kijken of de bestendig te maken. Dat kwam tenminste in dan gaan we aan wat jasjes trekken.” gemeente een stapje verder is dan Den Haag.” 2018 vindt u op: punten daar in terugkomen”, zegt beleidsmede- 54 procent van de programma’s terug.” Zo profileert de branche zich als partner voor de bouwendnederland.nl/kiesvoorbouwen. werker Martijn Verwoerd. “Een enorme hoeveel- Opvallend punt is ook woningbouw. Dat was Helpende hand voor de Hofstad langere termijn en niet als partij die het slechts heid werk die zeer interessante, soms ook erg hét gespreksonderwerp in de aanloop naar de In Den Haag stond de energietransitie uiteraard om eigen belang en quick-wins gaat. Dat wordt verrassende maar absoluut nuttige informatie gemeenteraadsverkiezingen. Toch ontbreekt het in de verkiezingsprogramma’s. Een college en een gewaardeerd. En het loont. De Hofstad heeft heeft opgeleverd.” realiseren van voldoende plancapaciteit in meer collegeakkoord was er bij het eerste GBIO na de gevraagd of de bouwers kunnen aangeven wat Op infragebied bijvoorbeeld. In de komende jaren dan de helft van de verkiezingsprogramma’s. verkiezingen nog niet, maar het overleg is daar volgens hen gasloos bouwen voor invloed heeft niet met de wethouders maar met de directeuren op kabels en leidingen en het maaiveld. “We Ook wel eens punten aangedragen voor de moeten er zo’n 4000 bruggen en viaducten lobby en benieuwd wat daar mee is gebeurd? De worden vervangen. Toch staat in maar 40 procent Dan de college-akkoorden Stadsbeheer en Stedelijke ontwikkeling en het grijpen dat aan om samen met de leden te kijken analyse van de verkiezingsprogramma’s maakt van de verkiezingsprogramma’s dat achterstallig Opname in een verkiezingsprogramma geeft hoofd ingenieursbureau; mensen van de inhoud naar wat ze als uitdagingen zien en wat ze vinden dat haarfijn duidelijk. Alle inbreng van de leden onderhoud moet worden ingehaald. En slechts 22 overigens geen garanties voor de toekomst. dus. “Zij hebben aangegeven dat de gemeente een dat de gemeente daarin zou moeten doen”, zegt is ondergebracht in een aantal thema’s en sub­­ procent noemt het terugdraaien van de bezuini- Wat dat betreft bieden college-akkoorden meer programma voor de energietransitie heeft opge- Heins-Wunderle. “Uit het gesprek dat we dan thema’s. 42 punten heeft dat opgeleverd en die gingen op infra onderhoudsbudgetten. “Bijzonder”, houvast. Later dit jaar wordt nog een analyse van steld en concreet aan de slag wil met Moerwijk weer met de gemeente gaan voeren kunnen heel zijn, als input voor hun verkiezingsprogra ( 2fGB'FfW'vW&B( vRV&&VVFRfW&VV7FVvVB2R6VvW2V&WfRvV&&VRVVvVvWfVR67&WFR7FW2f'FV( ЦF&vVvWfVFR&w&6֗76W2fFV&VVVvBVVV&R7BWBv\:7FVW&BFv&GBGVFVƖbVFRFVV2VVRFRVVRG&V6G7FVFVFRRƗFVR'FVVg&7FW2VVgB2VV''VrW"FVVBƖwBFB&BFRfW&Ww7&w&( 2rvVVV&WfV67&WFW"vWgVBVV7FW&R&VvW&fFRvVVVFR&WB&VƗ6W&VfFP4"WWG&RvV&WvFRvWfr&f&&VVBFR2c&6VBfFR&w&( 2vVvVVB"RFRfW&GWW'֖w6vfPF67&VWBWBv&FVvWBvW&@W&vV2vVvWfVVFRf"FRt$( 0FRǗ6W2WfW&VVW"v&FWfRf&FPf"FRGf6WW'2&BVfW&VBFR&Vv( 2fGBW76VV2wVFW&R&VvvW"f&Vv&G7FBVB( WBFPf&FRVVvRFRvVVVFVƖR&WrVখg&fW&VvvVrFVvW&6FW"V67&WFW V&&W&V&VVBV&W6VGf&֖rFpFR&\:fVFVFBRVFVW"fVV&B&V&&V( ФFRfW&VvvV7G'V7GW&VVRfFVGvVRЦW""G26VWBƖF&VG&fVFPfVVFRvVVVFRvW&V&BFRGf6WW &BVfW&VBWBFRvWFVFW'2fW&VW bfW'fW"V'VFVƖR&FVrbvVfW VFR&VWfBf"FR'&6R :f FRvVVVFV2vv&Wrg& V&W7FVFr( F2WBVV&Vw&FRvWFVvBWB&VVBfFPvVVVFVFRfV2VvR&f"Ц&VVBFBW"VFVvV&FW2 rvVV67&WFRgVƖrFVVvRFPvVVVFRVVWBf'7FVVW"vV( %W"vV&FW2vVVB VVvVVVvW7FVBFvvRvB6W2G&VV ( Ю(