BNL 2018-1 - Page 8

8 | BNL | Maart 2018 | BELANGENBEHARTIGING Ruben Heezen waar druk gebouwd werd, zoals de Zuidas in Amsterdam. De Roadshow werd ook gekoppeld aan de instroomcam- pagne ‘Je gaat het maken in de bouw’, om jongeren voor een bouwopleiding te interesseren. Er is een grote behoefte aan goed geschoold talent, zeker nu de crisis is overgewaaid en de bouw fors aantrekt.” Ten slotte was het regionale bouwgeluid goed te horen tijdens de Cobouw Cafés. Deze werden samen met Bouwend Nederland georganiseerd in Zaandam, Drachten en Goes. “Hier werden thema’s besproken die ook raakten aan de gemeenteraadsverkiezingen”, licht Heezen toe. “Denk aan woningbouw en verduurzaming van de gebouwde omgeving. De opkomst was groot. Alleen al in Zaandam waren meer dan 300 mensen aanwezig. Leden van Bouwend Nederland, maar ook raadsleden en bestuurders.” Ruben Heezen, adviseur Markt en Overheid bij BNL Regio Verwoerd en Heezen blikken kortom terug op een succesvolle Randstad Noord: “Er bleek duidelijk behoefte aan goede campagne. Ze besluiten:”Nu is het tijd om de campagne te discussies tussen onze leden en bestuurders/kandidaat-­ verzilveren, en met gemeenten de uitdagingen aan te gaan. raadsleden. Ze wilden graag van elkaar horen waar ze mee We moeten het samen doen!” zaten en hoe ze elkaar daarin konden vinden. In Rotterdam bijvoorbeeld stond de Dialoogsessie in het teken van de vraag hoe je kunt bouwen aan voldoende ruimte voor betaalbare woningen. En met het vizier op de collegeprogramma’s: welke prioriteiten liggen er over en weer? Zo waren raadsleden en bouwers het opvallend eens over de noodzaak van meer ambtelijke ondersteuning om projecten vlot te trekken.” Ook de Dialoogsessie Eindhoven/Tilburg leverde een vrucht- bare discussie op, weet Heezen. Hier trokken twee Brabantse afdelingen samen op om verschillende onderwerpen onder de politieke aandacht te brengen, zoals verduurzaming van woningen en het versnellen van vraaggerichte nieuw- bouw. Heezen: “Een ander hot item betrof tr [ٛܛX]YH[\۝Z[[ˈ]\[[H]XH\[]\ݙ\Y[]]XX\Y[Y[[Hۚ[ؙZYH[[[XX\]H܈Y[^[Y[ZX[ YB[Y[\[\[ݙ\ZY X\0[Y[\Y[YHڙX[[X[\\[[[\X[H]][š[\[Y[Y[ YZ\\Hܚ\\H[\[]\Y[YܘY[ 'BZXܛۚ[[HY[ۘ[HY[[[ܙ[\Y\[[YY[XX\BYY[XX\ݙ[Y[Y[[[HY›[Y[X][X\ۙ\X[[\[Z [\\[H[\[Y^[8'[Y[8&ZXܛۚ[&KY[Z[ZHZ[X]]\ۚ[[[Y[ۘ[HYY]\\[\\YHY]]ۙ\[\]\\ݙ\[H]B][XZ܈]YZ\[\Y[]YB(YY\[ܛX]YBHXX[H[X\Y[Hݙ\B[YY[\XYݙ\Y^[[˘][Y\[ ™[YY[\XYݙ\Y^[[وZX\Z\\K\\][Y\[