BNL 2018-1 - Page 7

BELANGENBEHARTIGING | Maart 2018 | BNL | 7 Foto | René van den Burg ACTIVITEITEN BOUWEND NEDERLAND "Dialoogsessie is geen praatje voor de bühne" In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden de regionale afdelingen van Bouwend Nederland 21 Dialoogsessies. Zo ook in Zaandam op 23 januari. Hier was de organisatie in handen van de afdeling Waterland- Zaanstreek, en waren zowel bouwers, ontwikkelaars als lokale politici uitgenodigd. Ron van der Stege, projectleider bij bouw­ bedrijf Van der Gragt, hield er een inleidend betoog. “De Dialoog- sessie is geen praatje voor de bühne”, vertelt hij. “We gaan serieus in discussie met elkaar over de lokale uitdagingen. En die zijn er in Zaandam volop. De gemeente wil 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen bouwen. In 2017 zijn er slechts 600 gerealiseerd en er is een harde plancapaciteit voor 7.000 woningen. De productie moet dus flink omhoog, terwijl er geen nieuwe locaties beschikbaar zijn.” Suggesties Van der Stege deed verschillende suggesties om de knelpunten aan te pakken. Zoals duidelijke gemeentelijke plannen, waarin behalve het aantal woningen ook eisen aan parkeernormen, bereikbaarheid, milieu en geluid vooraf helder staan omschreven. Dan komen bouwers tijdens de ontwikkeling niet meer voor verrassingen te staan. Van der Stege: “Ook stelde ik voor om per locatie een gemeentelijke projectmanager aan te stellen. Iemand die de harde locaties goed kent en bouwers kan begeleiden bij een snelle vergunningaanvraag. En ik pleitte tegen bedrijfsvestiging op woningbouw­ locaties, om lastige en langdurige procedures te voorkomen.” Meerwaarde Over de suggesties werd vervolgens uitge- breid van gedachten gewisseld. Van der Stege: “De wethouder beaamde dat we vanaf het begin af aan moeten samen- werken, en dat de gemeente in actie moet komen om meer harde plancapaciteit te krijgen. De gemeente is bereid om ook naar de andere voorstellen te kijken. De Dialoogsessies hebben al met al echt een meerwaarde. Ze brengen de opgaven, elkaars standpunten en oplossingen scherper in beeld. De resultaten nemen we mee in ons reguliere overleg met de gemeente.” •