BNL 2018-1 - Page 63

VERENIGING | Maart 2018 | BNL | 47 Foto | René van den Burg FRIES OP BEZOEK BIJ ... DE VERSLUYS GROEP In mijn ‘rondje langs de leden’ doe ik vandaag Hij onderstreept het belang dat de leden van Teus de Wit aan. Teus is Algemeen Directeur Bouwend Nederland zoveel mogelijk met van de Versluys Groep, een 'modern en goed één mond optreden. Hij spreekt liever over geoutilleerd wegenbouw- en verkeerstechniek­ de ­overeenkomsten in belangen van groot-, bedrijf' uit Bodegraven. Binnen Bouwend midden- en kleinbedrijf, dan over de verschillen. Nederland staat Teus bekend als uitgesproken Dat laatste komt hij nogal eens tegen bij mensen Dagelijks Bestuurder én belangenbehartiger van die “blijven hangen in het verleden”. Het is dan de Infrabedrijven. ook geen toeval dat ik diezelfde week aanschuif bij het regulier overleg tussen een delegatie Zoals zo vaak bij werkbezoeken schiet het gesprek van zijn 'kiesgroep' Infra Midden en de top van al snel alle kanten op. Vanzelfsprekend staan we Rijkswaterstaat met juist dit thema als hoofd­ even stil bij de resultaten van het bedrijf. Teus onderwerp. moppert niet. De jaarcijfers voor 2017 zijn bijna gereed en die stemmen tot tevredenheid bij hem Een ander agendapunt voor RWS is ook uit en zijn collega-directeur Jan Tuitel. het hart gegrepen van Teus: veiligheid. En vooral de veiligheid van onze medewerkers bij Van de resultaten van Versluys is het een kleine weg­­werkzaamheden. Teus en Versluys leveren stap naar de relatie met opdrachtgevers in de zelf een actieve bijdrage aan het verbeteren van infrasector. Teus is blij met de Marktvisie en die veiligheid, onder anderen in de Taskforce onderschrijft het belang van een goede relatie Veiligheid en binnen de Vakgroep Specialistische tussen de markt en opdrachtgevers. Wegenbouw. • Teus de Wit (ook voorzitter Raad van Toezicht SOMA College) en Fries Heinis ‘inspecteren’ het asfaltwerk van de 'studenten' onder leiding van SOMA-instructeurs.