BNL 2018-1 - Page 60

44 | BNL | Maart 2018 | Tekst | Frank de Groot BOUWTOTAAL HUREN VAAK AANTREKKELIJKER DAN KOPEN Wie bouwmaterieel nodig heeft denkt Alles wat u op een bouwplaats ziet aan materieel al snel aan kopen. Internet wordt afge­ en gereedschap is niet alleen te koop, maar ook te struind, ­documentatie wordt opgevraagd en leveranciers en beurzen worden bezocht. Maar hebt u ook al aan huren gedacht? U betaalt alleen voor de tijd dat u het bouw­ materieel nodig heeft en de grote verhuurders garanderen dat de meest uiteenlopende producten permanent beschikbaar zijn. huur. Het aandeel gehuurde machines en gereed- schappen is vooral tijdens de crisis flink toege- nomen, doordat veel bedrijven een gebrek aan liquide middelen hadden. Inhuren van materieel maakt de aannemer echter ook flexibeler. Huren garandeert de ondernemer dat hij kan beschikken over een bepaalde machine wanneer hij deze nodig heeft. De aannemer heeft een project van een half jaar en huurt voor die periode een specifieke machine in. Na die zes maanden kan hij de machine weer inleveren bij het verhuurbedrijf. Een eigen machine waarvoor geen werk is, staat stil en kost geld. Naar schatting wordt momenteel al zo’n 35 procent van de machines die aan het werk zijn gehuurd. Tien jaar geleden was dat nog maar 15 procent. In de Verenigde Staten en Engeland hebben aannemers bijna alleen nog gehuurd materieel. WANNEER KOPEN OF HUREN? Het omslagpunt ‘kopen of huren’ is afhankelijk van een aantal aspecten, zoals de haalbare bezet- tingsgraad en mogelijkheden tot instandhouding van het materieel binnen de organisatie. Stel u hebt een ladderlift permanent nodig: dan moet u hem kopen. Maar de werkzaamheden nemen toe en u koopt een tweede ladderlift, die u zes maanden per jaar nodig hebt. Moet u ook kopen. De derde hebt u echter maar incidenteel nodig, tijdens piekdagen. Die kunt u dan beter huren op de dagen dat u hem nodig hebt. Dat is goedkoper dan dat die lift hele dagen in de garage staat. Het omslagpunt is ook afhankelijk van de organisatie zelf. Kan bijvoorbeeld iemand binnen de onderneming het beheer hiervan als taak erbij doen of moet men extra personeel in dienst houden om dit te beheren? Het omslagpunt is dus ook afhankelijk van het businessprofiel van een onderneming. Ook belangrijk is of men altijd in de