BNL 2018-1 - Page 59

EXTERNE COLUMN | Maart 2018 | BNL | 43 Foto | Anke Bot KOENE TALSMA, VOORZITTER KERNGROEP GOVERNANCE CODE VEILIGHEID IN DE BOUW TERUG NAAR NUL Strenge wet- en regelgeving en veilig materiaal kan worden geminimaliseerd, als je en materieel ten spijt, begon de bouw volgens er samen de schouders onder zet de Inspectie SZW enkele jaren geleden weer en veiligheid voortaan standaard onveiliger te worden – met een stijging naar onderdeel laat uitmaken van de zestien doden op bouwplaatsen in 2016 als werkzaamheden. triest symptoom en dieptepunt. Strenge wet- en regelgeving en veilig materiaal en materieel Ik kijk uit naar de tweede editie zijn dus niet genoeg, er is ook een gedrags­ van ‘Bewust Veilig’ op vrijdag 16 verandering nodig om de veiligheid in de bouw maart. Honderden bouw- infra- te verbeteren. en installatiebedrijven zullen dan op duizenden bouwplaatsen weer stilstaan De Governance Code wil daar aan bijdragen. bij de veiligheid op de werkvloer. Onder Het is een initiatief van vijftien bedrijven en de vlag van de Governance Code maken we organisaties aan zowel de opdrachtgevers- en als die dag bekend dat alle aangesloten bedrijven en de opdrachtnemerskant. Dat laatste is belangrijk, organisaties vanaf 2018 uniforme poortinstruc- want daardoor kan er niets tussen wal en schip ties op bouwplaatsen gaan hanteren. Momenteel vallen. Dat Bouwend Nederland begin 2017 de doen er veel verschillende versies de ronde, wat Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden onduidelijkheden en misverstanden met zich mee optuigde en samen met de Aannemersfederatie kan brengen. Eén uniforme poortinstructie op alle Bouw en Infra en UNETO-VNI de campagne bouwplaatsen in Nederland brengt veiligheid in de ‘Bewust Veilig’ begon, onderstreept dat er sprake bouw en infra weer een stap dichterbij. is van een versnelling. De urgentie is alom duide- lijk, van de werkvloer tot het topmanagement. Want dáár begint veiligheid op de bouwplaats. Het doel van de Governance Code? Nul doden in de bouw en infra per jaar. Ambitieus? Nee. Ieder ongeluk in de bouw is er één teveel. Pas als de nullijn is bereikt zit veiligheid genoeg tussen de oren en kunnen we onszelf opheffen. In dat verband stipte de Onderzoeksraad Voor Veiligheid onlangs een witte vlek aan: de directe omgeving van bouwplaatsen. In een dichtbevolkt land als Nederland is vaak sprake van verdichting van een bestaande bebouwde omgeving. Als je probeert de bouw veiliger te maken, moet je ook terdege rekening mee houden met de omgeving van bouwplaatsen. In navolging van onder andere de petro- chemische industrie, moet veiligheid in de hele bouwketen expliciet als een van de hoofdcriteria worden meegenomen. Ook een bedrijf als ProRail toont aan dat het aantal ongel