BNL 2018-1 - Page 57

BRANCHEONTWIKKELING | Maart 2018 | BNL | 41 Tekst | Marije Rispens NUTSVOORZIENINGEN WORDEN TE LAAT AANGESLOTEN De oplevering van veel nieuwbouwhuizen loopt vertraging op, doordat nutsvoorzieningen niet op tijd aangesloten worden. De wettelijke aansluit­ termijn van gas, water, elektriciteit, riool en internet is achttien weken en die wordt vaak ruim overschreden. Hoe kunnen netbeheerders en aannemers op korte termijn effectiever samenwerken bij de aanleg van nutsaansluitingen? Drie partijen bespreken dit complexe proces. Meindert Koopman Elsbeth van der Linde Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk Directeur Manager Ontwerp en Aanleg bij Vitens/ Vrije Universiteit Amsterdam / Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Bestuurslid Mijnaansluiting.nl Bureau Paradox "Volstrekt onwerkbaar. Natuurlijk hebben we best begrip voor uitloop, maar er is zo weinig transparantie." "Werk aan de winkel dus." "Ketenpartners werken veelal vanuit een eigen proceslogica en organisatiecultuur." “Ons probleem is de diffuse planning van net­­ “Hoe kan het ‘nog effectiever’ zou ik zeggen, want “Niemand zal het oneens zijn dat er beter samen- beheerders en de combi-aannemers. Wij moeten we werken al heel effectief samen. Maar nog niet gewerkt moet worden, het moet alleen meer als bouwers zes weken van tevoren aan de eerder hebben wij zoveel aanvragen voor aan­ prioriteit krijgen. Werknemers in de aansluitketen koper doorgeven, wanneer we hun nieuwe huis sluitingen gehad als de afgelopen jaren: In 2015 weten waar de verbetermogelijkheden liggen. opleveren. In die zes weken hebben wij nog steeds sloot Vitens nog bijna 22.000 woningen aan op Die zijn op zich niet zo ingewikkeld, maar de geen enkele grip op wanneer de nutsaansluitingen het drinkwaternet, in 2017 waren dat meer dan inter-­organisationele context maakt de invoering komen, ze lopen soms maanden achter op de 31.000 woningen. Een stijging van meer dan van verbeteringen (heel) complex. Ketenpartners planning. Volstrekt onwerkbaar. Natuurlijk hebben v eertig procent. En we verwachten dat dit de werken veelal vanuit een eigen proceslogica we best begrip voor uitloop, maar er is zo weinig komende tijd zeker niet minder gaat worden. en organisatiecultuur. Dit hindert een collectief transparantie. Netbeheerders en combi-aannemer Door de economische groei en het tekort aan eigenaarschap over de aansluitketen en een verwijzen naar elkaar. De combi-aannemer kan technisch personeel lopen de wachttijden nu op. gerichtheid op de klant. Wat moet er gebeuren om niet beginnen zonder de complete gegevens van En dat kan natuurlijk niet. Wel zie ik dat we als het ketenproces te verbeteren? Verbetering van het de nutsbedrijven. En volgens mij ligt daar de kern ketenpartners gezamenlijk dit soort problemen aanlegproces moet op de strategische agenda van van het probleem. Netbeheerders moeten hun willen proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld de nutsbedrijven komen en zowel medewerkers, gegevens en papieren eerder verstrekken aan de door intensiever samen te werken in combi­ middel managers als topmanagers moeten bij de combi-aannemers die hun kabels gaan leggen. werkzaamheden, wekelijkse overleggen over verbeteringen betrokken worden. De verbinding Daarnaast kunnen sommige combi-aannemers planning tussen netbeheerder en aannemers en met de dagelijkse uitvoeringspraktijk is daarbij ons eerder op de hoogte brengen als de planning de inzet van eigen monteurs voor extra onder- belangrijk. Ketenpartners moeten op een of andere uitloopt.” steuning. Met de inzet van taskforces moeten wijze op operationeel niveau kunnen reflecteren we de knelpunten samen nog beter kunnen op de werkprocessen om deze te optimaliseren. aanpakken, en dat vereist een nog effectievere Alleen zo’n gelaagde veranderingsaanpak met veel samenwerking. Werk aan de winkel dus.” aandacht voor de onderliggende samenwerkings- • mechanismen kan het combi proces verbeteren.”