BNL 2018-1 - Page 48

32 | BNL | Maart 2018 | Tekst | Marije Rispens INNOVATIE DIGIBASE: SLIMMER OMGAAN Honderd procent digitaal bouwen. Dat wil VolkerWessels met de inzet van DigiBase bereiken. In het hypermoderne centrum in N ­ ieuwegein vind je alle technologische kennis, data en expertise onder één dak. Virtueel projectpartners en klanten kunnen allemaal Als het aan De Groot ligt, kunnen bouwtekeningen slimmer gebruik maken van data en technologie. en Excel-sheets straks de prullenbak in. DigiBase Andere manieren van werken zijn mogelijk, we biedt bedrijven complete digitale diensten aan op kunnen bedrijfsprocessen innoveren en nieuwe het gebied van BIM (Bouw Informatie Management), verdienmodellen ontwikkelen, maar daar moet je GIS (Geografisch Informatie Systeem), Reality mensen wel in meenemen. Iedere innovatie krijgt Capturing, VR (Virtual Reality) en AR (Augmented past waarde als je die schaalbaar weet te maken.” In de Experience ruimte van DigiBase hangt Reality). “Wij kunnen bijvoorbeeld het gebied van de grootste LED-wall van Europa. Hier lopen een gebiedsontwikkelaar met laserscans virtueel Opleiding projectmanager, architec X[[Y\0[[[X\[[[H\\Y[܈X\HYYYP\HY[ZY[ܘ[[XB[Y[Y]X[܈Z\YHX][[YY\[\\HZ]\[ˈX\H[H۝Z[܈[\ZHZܛ\[[\X]\وZ[8'H[[Y[X][H[HZ[HY][H][H[\[&\\[[۝Z[X\[[[]܈Z]\\Y][X\[^H]HX[Y[\Z[[[\\[[X[X\ZYYY\8'Y[Y][\\[XY[^HX\[BYHX[Y\Y][[[[[X[HZ]\[[H]HXZ[H[X[Z[YY\HZܛ\Z[[[[Y\HHX[Y][[\Z['KY\X]\[HHܛZZؘX\܈Y[[H\K'HH\Zؘ\HXYpۈ[]K۞HܛHZ]Y[\H[ٛܛX]YBZ] 8'Z]][[Y[YZ[Z\\]ZܘY[[ܛ[[]\Y[YY[[YY[[Y[X\Y[\Y]Y]]HX[Y\[\[[[ۙ\[H] XX\X[[Y\HXYpۈ[YP\H8$Y[\ۋHX\ZHXYH[]H[HZZ˜YܚZ[Y]XY\HY[\\\ [\[Z[[\\[8$Z[XY][[۞H\[\\ܝ[YZ[Y[\\[XZY[]Z[[[^[Y]]܈H]ˈHYHX[Z\][ YH0YY][\\[YHXZ['B[HBH\Y[\Z[]H[[Z\[Y[ݙ\YP\H[Y]X[][ۙ\[][]HX[\[[[[\ZH[YY[YXZ[8'H[[]][H\Z][[[H\Z[ܚZ[Y[]\[[ۈY]X[X[XZ \XY[Y[ڙX Hۙ[\[X[]]\˸'HX[Y\ڙX۝Z[X\0XX[[Y\˙YX\K(