BNL 2018-1 - Page 45

Tekst | Eva van Beveren REGIOKATERN ZUID | Maart 2018 | BNL | 29 Foto | René van den Burg MEER INZET BNL RONDOM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Op 21 maart mag Nederland naar de stembus ondersteuning van het Cobouw café - om in breed portefeuilles krijgen, kan Bouwend Nederland nog voor de gemeenteraadsverkiezingen. In gezelschap voor meerdere gemeenten en diverse gerichter aan de slag. Mollet: “Voor alle nieuwe aanloop naar deze verkiezingen is de Regio leden een gesprek te faciliteren.” wethouders die wonen, bouw en infra in hun Zuid actief bezig om de bouw- en infrasector portefeuille hebben, organiseren wij, samen met op de gemeentelijke politieke agenda krijgen. Een echt gesprek In tegenstelling tot eerdere gemeenteraads­ In Brabant vonden in Tilburg en Eindhoven dialoog- inwerkperiode worden deze nieuwe wethouders verkiezingen heeft de Regio daar nu een meer sessies over respectievelijk infra en bouw en wonen door ons inhoudelijk bijgespijkerd zodat zij weten actieve rol in aangenomen. “We organiseren veel plaats. Bijzonder in Eindhoven is de samenwerking wat er speelt en relevant is. Vanwege het grote meer activiteiten dan normaal. En die veelheid in organisatie tussen de afdelingen Brabant Oost aantal deelnemende gemeenten en dito coalitie­ aan activiteiten versterkt elkaar ook,” benadrukt e.o. en Brabant Mid-West. Mollet is erg tevreden akkoorden, wordt tijdens deze kennissessies niet Dennis Mollet, adviseur bij Regio Zuid. over het verloop van deze kennissessie. “Politici ingezoomd op coalities,” vervolgt Mollet. “Dat namen actief deel aan het gesprek over woning- gebeurt later in het jaar tijdens de gemeentelijke bouwvraagstukken; wat komt er op ons af en hoe bouw- en infraoverleggen, de follow-up op de “Naast onze gebruikelijke acties tijdens de kunnen we elkaar versterken? Er was echt sprake masterclass. Twee keer per jaar bezoeken we verkiezingen - het leveren van belangrijke input van een dialoog tussen politici en aannemers. de wethouders van ruim zestig gemeenten in de bij politieke partijen - organiseren we nu ook Na afloop werden zelfs wensen geuit om na de regio en pakken dan door op onderwerpen die dialoogsessies,” vervolgt Mollet. “Op een paar verkiezingen hiermee door te gaan. Dat vond ik we als Bouwend Nederland belangrijk vinden. plekken in de regio, gaan we in een interactieve heel erg mooi om te zien,” aldus Mollet. Naast de Zo kunnen we nog meer het lokale sausje er setting in gesprek met lijsttrekkers en (aanko- dialoogsessies organiseert Bouwend Nederland overheen gooien.” mend) raadsleden.” Vanwege het lokale karakter Regio Zuid op 19 maart in samen­werking met van deze verkiezingen, vindt de organisatie van de onder andere VNO-NCW, NS, ANWB en de vijf dialoogsessies plaats in nau we samenwerking Mobiliteitsalliantie nog een verkiezingsdebat over met de afdelingen van Bouwend Nederland. “In mobiliteit en bereikbaarheid in Eindhoven. Dialoogsessies Zeeland zijn we opgetrokken met het Cobouw café, met wonen en bouw als belangrijkste Masterclasses voor wethouders thema’s,” vertelt Mollet. “We hebben in Limburg Na de verkiezingen, wanneer bekend is welke een vergelijkbaar idee opgepakt - zonder coalities zijn gevormd en welke wethouders welke de provincie, speciale masterclasses. Tijdens hun • Overleggen met de gemeente? Wilt u namens Bouwend Nederland zitting nemen bij gemeentelijke bouw- en infraoverleggen? Neem dan contact op met Dennis Mollet: d.mollet@bouwendnederland.nl 013-5 350 510