BNL 2018-1 - Page 43

REGIOKATERN ZUID | Maart 2018 | BNL | 27 REGIO ZUID HANS GEERTMAN REGIOVOORZITTER Thom Grevengoed DE 'BOUWAGENDA' VAN REGIO ZUID BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/ZUID Datum MAART 19 Economisch debat mobiliteit (dialoogsessie m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen samen met o.a. VNO-NCW) 20 JBN Managementtraining 21 Overleg Regiobestuur met Opleidingsbedrijven 26 Brabants Infra Overleg met overheden 26 Contactgroep Personeel Oost Brabant e.o. (Rosmalen) 27 Contactgroep Personeel Oost Brabant e.o. (Oss) 28 Informeel overleg Regiobestuur met vakbonden 28 Contactgroep Financiën 29 Contactgroep Personeel Eindhoven APRIL 5 9 9 18 18 19 Overleg Waterschappen – Bouwend Nederland regio Zuid Limburgs Infra Overleg met overheden Voorlichtingsbijeenkomst AVG West-Brabant en Zeeland Ledenbijeenkomst afdeling Brabant Mid-West Voorlichtingsbijeenkomst AVG Oost Brabant en Limburg Ledenbijeenkomst Infra Brabant MEI 17 17 Contactgroep Personeel Limburg Bouwcafé/ledenbijeenkomst Afdeling Limburg JUNI 1 6 6 7 11 13 20 20 22   Ledendag Afdeling Zeeland Contactgroep Financiën Masterclass voor infra wethouders Limburg Contactgroep Personeel Zeeland Contactgroep Personeel Oost Brabant e.o. Contactgroep Personeel Centraal Breda Excursie JBN Regio Zuid Masterclass voor woon wethouders Limburg Presentaties Innovation on Site Naast de landelijke Bouwagenda hebben wij ook regionale aandachtspunten. Tenminste 80 verouderde bruggen, sluizen en viaducten worden de komende twee jaar vernieuwd en er zal worden geïnvesteerd in vastlopende infrastructuur. In onze regio zal ook de A58 een proeftuin worden voor nieuwe projecten. De terechte sociale druk op het beperken van gaswinning in ons land leidt tot versnelde verduurzaming van woningen naar BENG of NOM, in ieder geval all-electric zo lijkt het. Heel veel kansen dus voor onze sector die als snelst groeiende wordt geoormerkt dit jaar! Dat dit leidt tot prijsstijgingen en capaciteitsproblemen is evident, maar ook daar zal denk ik snel een evenwicht in gevonden worden. Het vraagt allereerst om verhoging van arbeidsproductiviteit en een andere samenwerking tussen partijen. Voor ons liggen er nu kansen om al eerder met onder- aannemers en leveranciers goede afspraken te maken. Maar vooral met onze klanten, want zij hebben zeker behoefte aan zekerheid in deze turbulente markt. Als sector moeten wij echt inzetten op een sterker imago en dan heb ik het over veiligheid en kwaliteit. Met betrekking tot veiligheid is er vanuit Bouwend Nederland een Taskforce ingezet, welke op korte termijn met de nodige aanbevelingen komt. Nieuwe Verenigingsmanager Oost-Brabant Uiteraard is een gedegen kwaliteitstoets op basis van de risico Ik ben Joelka van Daal en per 1 januari gestart als inventarisatie van een project hierbij ook van groot belang. Verenigingsmanager (afdelings­secretaris) voor de afdeling Oost Brabant e.o. Ik ben de verbindende schakel tussen het De opleidingsbedrijven, welke onder de naam van Bouwmensen bestuur, de leden en specialisten van Bouwend Nederland. opereren in onze regio, hebben het initiatief genomen om geza- De eerste bijeenkomsten heb ik inmiddels mogen bijwonen menlijk de instroom te bevorderen door een Vlog Challenge uit te en ik krijg veel energie van de betrokkenheid van de leden schrijven onder hun leerlingen. Een initiatief wat ik zeer onder- en de kennis vanuit Zoetermeer en het Regioteam. Ik voel schrijf en dat op steun van Bouwend Nederland kan rekenen. me warm ontvangen en kijk ernaar uit om de lidbedrijven persoonlijk te leren kennen en op hun vraagstukken en Al met al genoeg te doen en vele uitdagingen voor onze issues te gaan anticiperen. Graag tot snel. ondernemende sector!