BNL 2018-1 - Page 38

30 | BNL | Maart 2018 | REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Tekst | Ruben Heezen Foto | René van den Burg REGIODAG NOORD-HOLLAND "KENNIS MEENEMEN EN SAMEN AAN DE SLAG" Woensdag 31 januari vond de Regiodag Noord-Holland plaats in Taets te Zaandam. Tijdens interactieve workshops, het Cobouw café en het dinerbuffet gingen een kleine 300 leden en stakeholders met elkaar in gesprek over actuele thema’s als verduur­ zaming, cao en de Bouwagenda. Studenten van de Hogeschool Utrecht presenteerden hun innovatieve Selficient House. Na de officiële opening door regiovoorzitter Niels Doodeman, nam Ben Spiering, programmadirec- teur Bouwagenda, de leden mee in de maat- schappelijke uitdagingen waar de sector voor staat en werden de meest recente ontwikkelingen in de uitvoering van de Bouwagenda besproken. “Om Parijs te halen moeten we duizend woningen per dag verduurzamen,” concludeerde Spiering. “We moeten met elkaar in de doe-stand”. Workshops Deelnemers namen deel aan één van de begrip voor wederzijdse belangen en het delen Door die basiselementen is het mogelijk om van contactgegevens, zodat bedrijven sneller dan onderdelen vast of los te koppelen waardoor het voorheen direct contact kunnen opnemen. woonhuis kan meegroeien met de woonwensen van de bewoners. Op deze manier is Selficient een drie kennissessies. Zo werd in een workshop Een huis voor iedereen met verschillende Nutsbedrijven en Stichting Het studententeam van Hogeschool Utrecht is Mijnaansluiting.nl gesproken over de problemen met haar inzending Selficient – a sustainable rondom aansluitingen bij gereedgekomen and affordable house for everyman - zevende Cao bouwprojecten; waar lopen leden tegenaan én geworden tijdens de Amerikaanse duurzaam- De dag voor de officiële start van de cao-­ welke oplossingen zijn in de praktijk ontwikkeld. heidswedstrijd Solar Decathlon. Tijdens de onderhandelingen kregen de leden de kans Ruim 30 leden gingen in gesprek met Liander, Regiodag presenteerden de studenten aan om in gesprek te gaan met leden van onze PWN, Enexis en Stedin over bijvoorbeeld de lange ruim 30 leden wat dit nieuwe concept inhield. onderhandelings­delegatie en de laatste updates wachttijden. En ‘Nutsaansluiting andersom’ is Het belangrijkste aspect van het ontwerp is de te horen. Er ontstond een levendige discussie een oplossing waarbij de bouw start met een modulariteit. De gestandaardiseerde elementen over thema’s als duurzame inzetbaarheid en het meterkast. De workshop heeft geleid tot meer zoals het frame en het dak vormen de basis. moderniseren en flexibiliseren van de cao. duurzaam, innovatief en betaalbaar huis voor alle sociale klassen. Belangrijkste conclusie was dat de cao meer in lijn moet zijn met de cao’s in aanpalende sectoren om mee te kunnen blijven concurreren. Cobouw-café Na de kennissessies werd onder de bezielende leiding van Thomas van Belzen en Joost Zwaga een drietal tafeldiscussies gevoerd tijdens het Cobouw café. Thema’s als instroom, verduur- zaming, vrouwen in de bouw, plan­capaciteit en bouwen in het groen kwamen uitvoerig aan de orde. Dick Min, voorzitter van de afdeling Noord-Holland-Noord, regio­voorzitter Niels Doodeman en Maxime Verhagen ­discussieerden mee namens Bouwend Nederland. •