BNL 2018-1 - Page 37

Foto | Anke Bot REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Maart 2018 | BNL | 29 DAAR MOETEN WE SAMEN WAT VOOR DOEN “Het werkt pas echt goed als je leerlingen en jongeren daarnaast ook de praktijk kunt laten zien.” BOUWHUIS BOUWBAZEN AWARDS Ron van der Stege (Bouwbedrijf van der Gragt): Rob van Bekkum (Bouwbedrijf Hertzinger en “We zagen dat het thema bouw nauwelijks voorzitter afdeling Amersfoort en omstreken): aandacht kreeg op de basisscholen in onze “Een wedstrijd is een leuke manier om leer- regio. Samen met GeelRonitz Bouwgroep lingen te inspireren voor onze sector. Zeker als bedachten we het Bouwhuis. Dat reist van het winnende ontwerp beloond wordt met een schoolplein naar schoolplein in Zaanstreek geldbedrag en hulp van lidbedrijven om het ook en Waterland. We leggen aan kleine groepen daadwerkelijk te realiseren.” Maar ook op een ander niveau hechten scholen kinderen uit wat de bouw is en laten ze veel waarde aan samenwerking met de sector. vervolgens zelf verschillende bouwactiviteiten Ze willen dolgraag weten of ze de jongeren nog uitvoeren.”  wel goed opleiden, of de inhoud van de scholing BEROEPENVELDCOMMISSIE goed aansluit op de vraag van de sector. En zeker Jan Jorna (Dura Vermeer Infra Regio Noord op regionaal niveau, want wensen en behoeftes West) is lid van de beroepenveldcommissie kunnen in noord Nederland weleens heel anders GASTLESSEN zijn dan in het zuiden. “Een onderwijsinstelling Max de Ruiter (Aannemersbedrijf De Ruiter): hbo-opleiding Built Environment. “We komen kan niet de juiste mensen opleiden zonder dat ze “Ik wilde gastlessen gaan geven om de blik van twee keer per jaar bij elkaar en adviseren het weten wat het bedrijfsleven nodig heeft, nu en in jongeren te verruimen en ze te helpen met een opleidingsmanagement van INHOLLAND over de toekomst” zegt Johan Jongejan. “Die feedback goede profielkeuze. Ik heb op de website een zodanige inrichting dat het curriculum blijft is vaak mooi regionaal te regelen.” gastlessenzogeregeld.nu een profiel aangemaakt aansluiten bij de behoefte van het bedrijfs- waarna ik werd benaderd door een vmbo.” leven.” Johan Jongejan om bij te dragen aan de kwaliteit van de Helpende hand “Ik weet ook dat bedrijven onderwijs heel belang- rijk vinden”, vervolgt hij. “De vraag is alleen: hoe vind je elkaar beter en makkelijker? Ik kan daar een verbindende rol in spelen, bedrijven in contact brengen met scholen, helpen met pr en promotie. Dus heb je ideeën? Wil je actief aan de slag om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding in de bouw of infra? Of ben je als één van de 900 lidbedrijven in onze regio al actief op dit gebied? Mail me, bel me! Want we moeten dit samen doen! • Meer informatie? Neem contact op met Johan Jongejan: j.jongejan@bouwendnederland.nl 020 - 57 567 00