BNL 2018-1 - Page 36

28 | BNL | Maart 2018 | REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Tekst | Jan Willem Kommer 40.000 INSTROMERS? aan ­gastlessen op scholen, bedrijfs- of project­ WIJ GAAN HET MAKEN bezoeken zodat jongeren de bouw daadwerkelijk kunnen ervaren, meedoen aan techniekpromotie- ­ evenementen. Allemaal om jongeren te prikkelen en enthousiast te maken voor de branche. En om de leerlingen en hun scholen te helpen met het loopbaanoriëntatie­traject, zodat bijvoorbeeld vmbo-leerlingen goede keuzes kunnen maken voor de mbo-opleiding die ze als vervolg willen JIJ OOK? doen. Lage drempels Jongejan realiseert zich dat bedrijven misschien terugschrikken voor iets als een gastles. “We gooien je echter niet in het diepe!’, verzekert hij. “Op de campagnewebsite 'jegaathetmaken.nl' kun je vinden wat je als bedrijf zelf kunt ondernemen. Vanuit het regiokantoor zijn gadgets en promotie- en informatiemateriaal beschikbaar. En bij voldoende animo organiseer ik graag een training over gastlessen geven.” Volgens hem is het hele- maal niet ingewikkeld om een relatie met school aan te gaan. Zeker in de eigen regio ziet hij volop mogelijkheden om in actie te komen. “Veel leden zijn regionaal gevestigd. Vaak zitten er vmbo's of andere onderwijsinstellingen in de buurt; misschien wel een school waar je als ondernemer zelf op hebt gezeten.” Tweerichtingsverkeer Jongejan weet dat scholen heel graag kennis maken met de bedrijven, graag samen dingen willen doen. Vooral vmbo-scholen die techniek- profielen aanbieden staan volgens de adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt te springen om samenwerking met bouw- en infrabedrijven. Daar Kijk op jegaathetmaken.nl zijn hele praktische redenen voor, bijvoorbeeld praktijkopdrachten en stageplekken. 1801 BN JGHM Campagneposter.indd 1 08-01-18 15:29 Ondernemers en onderwijs, ze hebben elkaar maken voor de bouw en infra. De instroomcam- keihard nodig om iets te doen aan het tekort pagne doet dat sectorbreed. “Het is een prima aan geschoolde krachten. Maar elkaar vinden campagne met mooie vlogs en dergelijke, maar is niet altijd even gemakkelijk, merkt Johan het werkt pas echt goed als je leerlingen en Jongejan van Bouwend Nederland. Hij biedt jongeren daarnaast ook de praktijk kunt laten graag de helpende hand. zien”, vindt Johan Jongejan. “Diverse lidbedrijven en afdelingen hebben daar al ­prachtige initiatieven 40.000 instromers heeft onze sector nodig in de voor genomen (zie de kaders bij dit artikel), periode 2017-2021. Een aantal dat alleen gerea- maar meer hulp van individuele bedrijven is hard liseerd kan worden als er heel hard aan getrokken nodig!” De Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt om jongeren en z ­ ij-instromers warm te van regio Randstad Noord denkt onder meer Een onderwijsinstelling kan niet de juiste mensen opleiden zonder dat ze weten wat het bedrijfsleven nodig heeft.