BNL 2018-1 - Page 33

Tekst | Betty Rombout REGIOKATERN OOST | Maart 2018 | BNL | 29 Foto | Eduard de Boer MODERN PERSONEELSBELEID IN DE BOUW: ERKENNING, PERSPECTIEF EN SUCCES De crisis is voorbij, er is volop werk maar een tekort aan werknemers. Het is ‘hard halen’ voor werkgevers in de bouw om personeel te krijgen en te behouden. Wat is de juiste weg qua p ­ ersoneelsbeleid? “Twee jaar geleden was ik nog bezig met reorganisaties en hadden we een overschot aan mensen in de bouw. Nu is er een tekort”, vertelt Mayra Schoolen, adviseur Sociale Zaken Regio Oost. “Een timmerman gaat voor 100 tot 200 euro meer van het ene naar het andere bedrijf. Daarnaast constateren we, dat in bedrijven die in de crisistijd goed zijn geweest voor het personeel, er weinig uitstroom is. Dit in tegenstelling tot bedrijven die zich veel minder om hun mensen bekommerden. Er is een tekort, maar vooral ook een verschuiving.” Erkenning, perspectief, succes Tegenwoordig zetten werkgevers steeds vaker een concurrentiebeding in vaste contracten om te zorgen dat iemand niet vertrekt. Schoolen: Cultuuromslag “Of dit de juiste weg is? Ik vind het veel belang- Kortom, het personeelsbeleid in de bouw draait Kom ook naar een CPV-bijeenkomst rijker te investeren in mensen. Maar hoe zorg je anno 2018 om binding van medewerkers. Bouwend Nederland Regio Oost heeft een ervoor dat iemand niet weggaat? Meer salaris Middels erkenning, perspectief en succes, én Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV) geven dan bij de concurrent, is wellicht een ‘middelen’ zoals een vierdaagse werkweek. waar deze strategische onderwerpen aan bod oplossing. Maar uit onderzoek blijkt, dat mensen Schoolen: “De markt is veranderd. Er is volop komen. De CPV is bedoeld voor iedereen in de die niet gelukkig zijn in hun werk, niet blijven voor werk. Medewerkers zien kansen en zijn ook bouw en infra met P&O taken. Een aantal keer meer geld.” Het antwoord is volgens Schoolen mondiger. We hebben te maken met een nieuwe per jaar organiseren wij bijeenkomsten waar door hen erkenning, perspectief en kans op succes generatie. Jongens die op vrijdag eerder naar huis relevante vraagstukken onder de loep worden te bieden. Erkenning in de vorm van aandacht willen, omdat ze kleine kinderen hebben of een genomen. Denk aan operationele zaken zoals voor persoonlijke kwaliteiten. “Denk aan de voetbaltoernooi willen spelen. Werk is niet meer arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, nadruk leggen op wat goed gaat en waar mede- het belangrijkste.” cao-regelingen maar ook strategische bijeen- werkers sterk in zijn”, legt Schoolen uit. “Met het • komsten over bijvoorbeeld binden en boeien bieden van perspectief blijven medewerkers bij van medewerkers. Niet zweverig, maar lekker een bedrijf omdat zij in een ontwikkeltraject zitten concreet. waarin zij vaktechnische cursussen doen en hun vaardigheden ontwikkelen. Hier moeten bedrijven naar toe.” Ook werkt het sterk motiverend als werknemers binnen hun functie een bijdrage Het hele artikel is te lezen in de 'Bouw en kunnen leveren aan een bedrijfsdoelstelling, Uitvoering' van maart (pag. 16) vertelt Schoolen. bouwenuitvoering.nl/laatste-editie/ Meer informatie over (deelname aan) de CPV-bijeenkomsten: (055) 368 68 68 Aanmelden i.streng@bouwendnederland.nl