BNL 2018-1 - Page 11

VEILIGHEID | Maart 2018 | BNL | 11 Foto | René van den Burg RDM TRAINING PLANT MOET VEILIG WERKEN IN INDUSTRIËLE KETEN BEVORDEREN FABRIEK IN ROTTERDAM “Veilig werken is van groot belang in de complexe Engie, Mammoet en Bilfinger Industrial Services. en risicovolle procesindustrie”, vertelt Cees Jan Ruud van Doorn, CEO bij Bilfinger Industrial Asselbergs, adviseur voor Deltalinqs, de Rotterdamse Services Nederland/België: “We dragen de proces- belangenorganisatie voor haven en industrie. industrie allemaal een warm hart toe. Meer veilig- “Maar van oudsher namen veiligheids­trainingen heid in de industriële keten is niet alleen taak voor veel tijd in beslag. Opdrachtgevers stelden hun de overheid en fabriekseigenaren, maar ook voor eigen normen, er was weinig gestandaardiseerd. contractors. We zijn het aan onze stand verplicht Bovendien ontbrak het aan een simulatieomge- om daar een bijdrage aan te leveren. De conclusie ving voor trainingen en opleidingen.” was dus snel getrokken: er met zijn zevenen voor Dat moest anders, dacht Asselbergs. Na een zorgen dat de RDM Training Plant er komt.” intensieve lobby vond hij eind 2015 de benodigde Voor de Training Plant verzorgde Bilfinger de middelen voor de bouw van de RDM Training steiger­bouw, het schilderwerk en de isolatie. Plant. De totale kosten, 4,5 miljoen euro, zijn in Bilfinger is wereldspeler in industriële dienstver- een publiek-private samenwerking evenredig lening en engineering, met verdere specialisaties verdeeld onder Rijk, de gemeente Rotterdam, als asbestverwijdering, vuurbescherming en het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven. lawaai­beheersing. Het bedrijf, opgericht in 1950, Asselbergs: “In deze Training Plant - een levens­ heeft een naam hoog te houden als het gaat om veiligheid. In november passeerde het de grens van echte oefenfabriek - willen we met een uitgebreid vijf miljoen uur werken zonder recordable incident. trainingsprogramma samen werken aan een jongeren er geen beeld van of denken ze dat het nieuwe standaard voor veilig werken in de branche. vooral vuil en vies werk is Dat beeld is onjuist, het De trainingen zijn bedoeld voor techniekstu- is een sterk gedigitaliseerde wereld. We werken GROOTSTE WINST denten en zij-instromers, maar ook voor ervaren met de modernste technieken en ICT-systemen. Inmiddels traint Bilfinger ook eigen personeel op medewerkers in de procesindustrie en aanver- De verantwoordelijkheid is groot en het salaris de oefenfabriek. Van Doorn: “In totaal gaat het wante sectoren als de bouw. Het moet dé plek is heel aantrekkelijk. Dankzij de Training Plant om zo’n 120 personeelsleden. Het aanbod is zeer zijn waar je als verantwoordelijke voor Learning & komen jongeren op een speelse manier al vroeg in divers, of het nu gaat om dag- of meerdaagse Development je personeel heen stuurt.” aanraking met de beroepspraktijk.” trainingen. Afgerond zijn bijvoorbeeld de trainingen OUDE RUBBERFABRIEK BILFINGER De RDM Training Plant opende in september vorig De Training Plant is gerealiseerd door zeven indus- Lasten op de rol. Wat verder weg volgen nog BHV jaar zijn deuren. Het i ́ՑѵѕɧɅѽ̰饍ٽȁٕɕ ɥ͡ձٕɱٕɉt)ՉəɥمM܁ݐЁAɽЁIͅѥ=ЀAI