BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 9

Foto | René van den Burg ‘Investeer in jezelf’ Eilering Fuhler vindt dat het individueel budget TICE voor duurzame inzetbaarheid (DI) daadwerkelijk gebruikt moet worden waarvoor het is bedoeld, namelijk investeren in jezelf. “De werknemer mag zelf bepalen wat hij met dit budget doet. Hij is niet verplicht dit in te zetten voor scholing of vervroegd pensioen. Op allerlei manieren probeer ik aan te geven dat het belangrijk is, bewust bezig Samen met haar zussen, man en zwager runt te zijn met je gezondheid en je toekomst. Maar ik Carla Eilering Fuhler het familiebedrijf Fuhler wil geen politieagent zijn. Er is echt een veran­ Wegenbouw. “Het werk dat wij nu op kantoor dering van de mindset nodig. Dat kost tijd.” doen, deed mijn vader vroeger allemaal Een mogelijke oplossing voor dit probleem alleen. In gesprek gaan met je personeel over is dat het volgens Eilering Fuhler per cao meer dan werk, was niet aan de orde,” vertelt geregeld zou kunnen worden. Eilering Fuhler. “Daar werd toen niet de tijd voor genomen. Tegenwoordig is daar veel Handjes terug in de bouw meer aandacht voor. In de functionerings­ Op dit moment zijn er vier leerlingen gesprekken benoemen we de duurzame inzet- binnen het bedrijf actief. “Dat vinden baarheid zodat onze medewerkers worden wij enorm belangrijk,” benadrukt Eilering gedwongen hier actief over na te denken.” Fuhler. “Want over niet al te lange tijd krijg je echt een tekort aan vaklui dus daar moet je “Over het algemeen heb je te maken met nu op inspringen.” Daarom is Eilering Fuhler ook mannen, bouwvakkers,” vervolgt Eilering Fuhler. in gesprek gegaan met scholen, de gemeente “Praten over hoe je je voelt of andere persoon­ Emmen en andere ondernemers om te kijken lijke zaken is dan niet vanzelfsprekend. Toch hoe jongeren kunnen worden geënthousias­ probeer ik tijdens de functioneringsgesprekken meerd voor de bouw. “Nodig klassen uit op je telkens weer te benadrukken dat iedereen bouwplaats en laat hen zien wat de goed op zichzelf én elkaar moet letten en moet mogelijkheden zijn. Tegenwoordig aangeven wanneer het niet goed dreigt te gebeurt er ook heel veel gaan. Daar hoort ook een gezonde levensstijl machinaal dan enkel bij. Als iemand bijvoorbeeld wil stoppen met fysieke arbeid. Vergroot roken, probeer ik daarbij te ondersteunen. Maar de bekendheid van uiteindelijk moeten ze het zelf doen en dat de bouw!” doorpakken is soms nog wel lastig. Men moet wennen aan deze nieuwe manier van ‘werken’. Toch wordt de persoonlijke benadering wel als prettig ervaren. Ik denk ook dat ik als vrouw toch iets verder kijk en doorvraag dan dat mannen dat zouden doen en onbewust meer een zorgtaak op me neem. Dat past heel goed in een familiebedrijf van deze grootte.”