BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 8

8 | BOUWENDNL | December 2017 | Tekst | Eva van Beveren SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID Foto | René van den Burg Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van de gezondheid, b ­ etrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? BouwendNL sprak met verschillende bedrijven over hun aanpak, ideeën, wensen en worsteling op het gebied van duurzame inzetbaar- heid. Bewustwording, persoonlijk contact en vertrouwen blijken terugkerende thema’s, zowel bij de grote als kleine bouwbedrijven . BEST PRACT Ondanks het weinige werk tijdens de crisisjaren, Boeijink geeft aan dat de kijk op werken per generatie verschilt. “Jongere werknemers zijn heeft Bloemendal Bouw al veel meer bezig met hun ‘duurzame inzet’. Zij altijd veel stagiaires en werken bijvoorbeeld vier dagen zodat zij meer leerlingen aan het werk tijd hebben voor zichzelf. Maar ook omdat zij gehad. “En dat is nu een nog even te gaan hebben tot hun pensioen­ groot voordeel,” vertelt gerechtigde leeftijd. Dan kan je maar beter directeur Bert Boeijink. op een relaxte manier daar naartoe werken. “Omdat er juist weer veel Maar iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij ons werk te doen is, kunnen zijn werkzaamheden indelen op een manier die wij uit een grote vijver van voor hem prettig is.” ex-leerlingen vissen, waar- door we veel jonge instroom Leer-werkbedrijf hebben. Daarentegen is Wat volgens Boeijink op dit moment voor de onze oudste medewerker 48 bouw enorm belangrijk is, is het opleiden van jaar geleden gestart bij de goede vaklui. “We kunnen proberen om het naamgever van het bedrijf. Om vak op school te onderwijzen maar bouwen de leeftijd binnen het bedrijf is gewoon enorm ingewikkeld. Daar zit een gezond te houden, nemen we heel groot deel beroepspraktijk bij. Daarom elk jaar bewust één à twee jonge zijn goede leermeesters van belang evenals leerlingen aan.” voldoende mogelijkheden voor stagiaires om actief aan de slag te gaan. Niet voor niets zijn wij grootafnemer bij Bouwmensen en Vakmasters met gemiddeld vijf tot vijftien leerlingen in het bedrijf.” Boeijink benadrukt dat er meer personeel nodig is omdat er straks veel moet worden gebouwd. “Als bouw­ bedrijven hebben we misschien wel meer een maatschappelijke taak dan een bouwtaak. Iedereen heeft immers een huis nodig. Je ziet nu het probleem ontstaan dat de vraag enorm is maar het aanbod ontbreekt.” Maar Boeijink ziet een makkelijke oplossing. “Via een samenwerkingsverband hebben wij nu twee Syriërs, Irakezen en een aantal Ethiopiërs met een bouwachtergrond aan het werk. Één van "Als bouwbedrijven hebbenw R֗766VvVVW"VVG66VƖPFFVV&WwF &W'B&V氮( "F&V7FWW"&VVF&Wr%bWW6FV( "2&WrV7FFV&VG&bFVvPW2&VfR&vvW&V( "SVFWvW&W'2আVv2FW&&VvW&FRF WBFWVfFR6W2FRvRW"V&&VGW2VFV2fW'66VV( fvV0&Vv&GBVFW&B&VvWvW&@WBFWR( 7G&W'>( VVv&GBFB@&VVB( vRWFVW"FW@VVVƖfW"FVrW""fVƖrVvWBvWvW&Bv&GBV&VFW&VVFR&VvV0GVFVƖ(