BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 7

Tekst | Anoeshka Maaskant SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID | December 2017 | BOUWENDNL | 7 Foto | René van den Burg WORKSHOPS HELPEN BIJ GEDRAGSVERANDERING TEN OPZICHTE VAN VEILIGHEID VEILIG WERKEN UIT EIGEN WIL Cyril Litjens, veiligheidskundige en arbeids- Het gaat zowel over de intrinsieke als extrin­ Team-effort en organisatiedeskundige bij Intersafe, geeft sieke motivatie van werknemers. Ook voor Het behalen van ‘veiligheid performances’ doe onder andere tijdens de Bouw- en Infra­ werkgevers is het een eyeopener; ze kijken je als team. “Het is belangrijk te weten hoe je Buffetten van Bouwend Nederland workshops nu naar het individu als het op motiveren van als medewerker binnen een team de invloed over veilig werken. “Veilig werken betekent veiligheid aankomt. Wij zijn gewend om te en betrokkenheid in veiligheid kunt vergroten. voor mij dat mensen in staat gesteld worden om belonen en te straffen, maar er zijn ook andere Gezamenlijk moet er worden gekeken naar: eigenaarschap te nemen in veiligheid en daar- manieren om medewerkers te motiveren. Denk waar staan we als bedrijf en hoe werken we voor door het bedrijf gefaciliteerd worden met aan het geven van meer autonomie, feedback naar de ideale situatie?” Hiervoor is support, de juiste middelen en passend leiderschap.” of sociale steun.” sociale steun en feedback nodig, volgens Litjens. “Van collega’s, maar ook van leiding­ Om de veiligheid en het welzijn van werk­gevers gevenden.” en werknemers in goede banen te leiden zijn er tal van regels vastgelegd in de Arbowet. Met meer bedrijven die de gewenste veiligheid Toch geeft de definitie van Litjens al aan dat kunnen waarborgen, wordt volgens Litjens er meer bij komt kijken dan alleen het naleven indirect ook het imago van de bouw opgekrikt. van regels: “De workshops die wij geven zijn “De bouw wordt op dit moment niet gezien als gericht op gedragsverandering. Wij merken de meest veilige branche. Het is belangrijk om dat de randvoorwaarden er zijn, maar dat het te laten weten dat we hard werken aan een gedrag een aandachtspunt blijft. Om het gedrag betere veiligheid binnen de bouw. Dit gebeurt te veranderen gaan wij te werk vanuit de vraag: onder andere met de Bewust Veilig campagne Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen zelf van Bouwend Nederland op 16 maart 2018, de verantwoordelijkheid nemen om zo veilig en waarbij iedereen extra stil staat bij een veilige gezond mogelijk te werken?” werkplek. Maar ook door bijvoorbeeld trainingen De confrontatie die worden gegeven over gewenst gedrag.” • Om gedrag te veranderen moeten er verschil­ lende beweegredenen worden aangepakt. De kernboodschap is dat mensen gemoti­ veerd moeten worden om daadwerkelijk aan het eigen gedrag te gaan werken. “Via een individueel model wordt gekeken of mensen openstaan voor het gewenste Ook veiliger werken? De Bouwend Nederland Academy biedt diverse cursussen op het gebied van v ­ eiligheid. www.bouwendnederland.nl/academy gedrag,” legt Litjens uit. “Drie componenten zijn daarbij heel belangrijk: begrijpen, willen en kunnen. Begrijpt men het gewenste gedrag? Wat levert het op? En is er kennis en draagkracht binnen het team? De confrontatie met deze vragen levert veel enthousiaste reacties, maar ook vragen op. Bewust Veilig! Doe op vrijdag 16 maart 2018 mee aan Bewust Veilig! Meld u aan via www.bewustveilig.com