BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 6

- advertorial - Samen naar een gezonde organisatie Iedereen voelt zich graag zo prettig mogelijk. Thuis, maar ook op het werk. Tegelijkertijd is het niet altijd makkelijk om mensen vitaal en inzetbaar te houden. We zien dat het belang van medewerkers om eigen regie te nemen toeneemt. Als zij in staat zijn eigen regie te nemen op hun gezondheid en vitaliteit, kunnen zij de uitdagingen van het leven aan.Daarom helpen wij uw organisatie bij het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers met Gezond Ondernemen. Uw collectief zorgcontract vormt het fundament onder onze samenwerking. Met Gezond Ondernemen zijn wij uw aangewezen partner bij het vormgeven van een optimaal gezondheidsbeleid. U kiest bij ons uit diverse programma’s en diensten om de gezondheid van uw medewerkers te borgen en zo nodig te verbeteren. Daarnaast brengen we samen met u in kaart welke specifieke aanvullende verzekeringen relevant zijn voor het gezondheidsbeleid van uw medewerkers. Hier gaat een belangrijke preventieve werking van uit, met voordelen voor uw medewerkers en uw organisatie. En om de financiële risico’s van (langdurige) ziekte en verzuim af te dekken, bieden wij u zakelijke verzekeringen op maat. Verzuim- en re-integratie Voortschrijdende technologie, minder arbeidskrachten, de 24-uurseconomie, langer doorwerken en een druk privé of gezinsleven. Dit alles legt druk op het welzijn van uw medewerkers en daardoor krijgen zij steeds vaker te maken met verzuim door overspannenheid of zelfs burnout. Dit geldt zowel voor oudere als jonge medewerkers. Wij ondersteunen u bij verzuim en re-integratie, onder meer met onze unieke aanpak met dossierscreening. Volgens een concreet stappenplan beoordelen we samen met u of, hoe en wanneer uw ziekgemelde medewerker zijn of haar werk weer kan oppakken. Dankzij de dossierscreening ziet u geen enkel relevant detail over het hoofd. Nazorg na een geslaagde re-integratie is vast onderdeel van dit traject. Preventie Terugdringing van gezondheidsklachten en ziekteverzuim begint met preventie. De Gezond Ondernemen-scan van Zilveren Kruis is een doelmatig instrument om specifieke gezondheidsthema’s voor uw medewerkers zichtbaar te maken, zoals dynamisch werken, mantelzorg of slaapproblemen. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen en bijsturen bij potentiële gezondheidsrisico’s, die anders mogelijk verborgen blijven. Uiteraard met ondersteuning door een van onze gezondheidsadviseurs. Versterken Wij bieden u effectieve oplossingen om uw medewerkers te versterken. Zoals het online leefstijlplatform Actify. Dit motiveert uw medewerkers om gezonder te leven, met eenvoudige aanpassingen op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Met Actify versterken we het vermogen van medewerkers om eigen regie te nemen over hun vitaliteit. Samenwerking Zilveren Kruis werkt samen met het grootste netwerk van specialisten en zorgaanbieders, die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de beste ondersteuning en begeleiding. Om uw medewerkers te versterken en hiermee uw organisatie als geheel beter te maken. Met minder financiële risico’s en gezonde oplossingen, zowel voor uw organisatie als voor uw medewerkers. 90142-1711