BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 26

26 | BOUWENDNL | December 2017 | SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID Tekst | Karl Bijsterveld ZILVEREN KRUIS STRATEGISCH PARTNER VAN BOUWEND NEDERLAND SAMEN WERKEN AAN EEN Fysiek fit en mentaal sterk blijven tot aan je pensioenleeftijd is niet vanzelfsprekend. Daarom trekken Bouwend Nederland en Zilveren Kruis gezamenlijk op. De komende drie jaar ontwikkelen ze activiteiten die bouw- en infrabedrijven helpen om werk- nemers gezond te houden. Sinds 16 december 2016 is Zilveren Kruis strategisch partner van Bouwend Nederland. Duur­ zame Inzetbaarheid is hierbij het centrale thema. Jan-Willem Evers, directeur Commercie bij Zilveren Kruis, legt uit: “Duurzame inzetbaarheid is belang­ rijk voor werkgevers én werknemers. Werkgevers betalen een groot deel van de zorgkosten in Neder­ land. Gezonde medewerkers leveren werk­ gevers daarnaast een betere productiviteit en minder uitval op. Tegelijkertijd zorgt fitheid voor meer tevreden­ heid onder de werknemers zelf. Daardoor kunnen ze doorwerken tot hun pensi­ oengerechtigde leeftijd, die de laatste jaren hoger is geworden.”