BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 25

SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID | December 2017 | BOUWENDNL | 25 Foto | Anke Bot vragenlijst in over werk­omstandigheden en lichamelijke en Vanuit dat oogpunt is ook de DIA voor bedrijven ontwikkeld. geestelijke gezondheid. De doktersassistent voert een lichame­ Want, werknemers die gezond en veilig werken, gemotiveerd lijk onderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek en de vragen­ zijn en daardoor optimaal presteren, zijn voor een bedrijf van lijst worden v ­ ervolgens door de bedrijfsarts met de werknemer groot belang. En dat zorgt uiteindelijk weer voor een verlaging besproken. De DIA-adviseur richt zich in het gesprek voorname­ van het risicoprofiel. “Wij motiveren op onze beurt ook de lijk op werkplezier en toekomstperspectief. Werkgevers willen werkgever om het gesprek met de werknemer aan te gaan graag betrokken zijn. Het is belangrijk dat de werknemer met en tijdens de functioneringsgesprekken ook over bijvoorbeeld de werkgever in gesprek gaat wat er verbeterd kan worden om veiligheid te praten. Als er openlijk over wordt gesproken, zal duurzaam te kunnen blijven werken. Het is uiteindelijk aan de je merken dat de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf werknemer zelf wat er gedeeld wordt met de werkgever.” verbeteren.” Een schat aan informatie MijnVolandis, het portaal voor werkgevers in de Bouw en Infra, herbergt een schat aan informatie voor de werkgever. Alle anonieme resultaten van de afgelopen vier jaar op het gebied van het werkvermogen zijn hier te bekijken. Het is een samen­ Stoplichtmodel op mijnVolandis smelting van de gepersonaliseerde DIA’s en bestaat uit een analyse van de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van het Het zogenaamde stoplichtmodel binnen mijnVolandis (zie afbeelding) personeel, de lichamelijke conditie en leefstijl. “Ieder bedrijf met laat precies zien op welke aspecten de organisatie boven of onder de meer dan vijftien DIA-deelnemers kan in het portaal een geano­ benchmark in de sector presteert. nimiseerd overzicht van de resultaten van zijn bedrijf inzien,” vertelt Hobma. Werkgevers met minder dan vijftien deelnemers Waar er onder deze norm wordt gescoord, krijgt de werkgever aanbevelingen. “Het mooie is dat je als werkgever een momentop­ name krijgt over hoe je ervoor staat ten opzichte van andere bedrijven ontvangen vanwege de privacywetgeving een sector­rapport. In de toekomst ontvangen zij ook een eigen brancherapport. • binnen de branche,” zegt Henk Homberg, vicevoorzitter van Bouwend Nederland en directeur van TBI Bouw. Op basis van de uitkomsten kan met een bedrijfs­adviseur worden gespard over een mogelijke aanpak en een passend beleid. Er worden tevens instrumenten en cursussen aangeboden om zich hier verder in te bekwamen. Na een aantal jaar kan het beleid worden geëvalueerd en zo nodig aangescherpt worden. “Het effect van de DIA moet nog op grote schaal blijken,” zegt Homberg, “maar wat mij betreft is dit een cadeautje voor de hele branche. Het is uniek dat wij alle informatie uit de PAGO’s en DIA’s hebben weten te ontsluiten. Zo beschikken wij inmiddels over 25 jaar PAGO-data. Er is geen andere branche die deze kennis op deze manier benut. Voor de bouwsector is dat pure winst!” "Er is geen andere branche die deze kennis op deze manier benut. Voor de bouwsector is dat pure winst." Henk Homberg