BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 22

22 | BOUWENDNL | December 2017 | Tekst | Jan Willem Kommer SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID REGIE OVER JE EIGEN GEZONDHEID Vroeger was je gezond als je geen koorts had, NON-STOP TOPSPORT "Wilskracht en Wát er precies nodig is om gezondheids­ niet in het gips zat. Tegenwoordig behelst het vaardigheid te verbeteren, is voor iedereen discipline is een anders. En dat geldt niet alleen voor individuen, veel meer; gaat het om het vermogen om je maar ook voor bedrijven of zelfs hele beroeps­ spier die snel groepen. Aandachtspunten voor kantoor­ aan te passen en een eigen regie te voeren, in personeel zijn bijvoorbeeld voldoende bewegen vermoeid raakt." en niet altijd multitasken en ‘aan staan’ maar het licht van de fysieke, emotionele en sociale ook tijd nemen om te ontspannen. Voor uitvoerend personeel in de bouw en infra uitdagingen in het leven. Ga er maar aan staan ligt het zwaartepunt meer bij bijvoorbeeld genoeg zijn. Jeroen van Vilsteren vergelijkt GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN het fysiek zware werk met topsport. “Maar Om ]Y[Y]]H]Y[[ZZ[Y[ ܝ\ZZܘY[Y]Y[HYܙp\[H][Y\[YHY\H\HYYY[܈XYYHZ[[YHوYHY\Y[X\[X\K\[[[\[Y[[\[܈[H\H8'\[]ݙ\^H\[Z[B]ZY[\YZH^ۙZY Z[H][Y\H\[[[H]X]\]Y] X\YY]\\[\\Hۙ[[\Y[ݙ\[Y[H]HY\Z[[[[Y\Y[[]\[\ܝ\[[X[[[XX\Y]X[\\[][Z[H[Z8'X[YHY[ܝH]^\HY[[ZY\X\[XX\Y[X\Z[\ZؘX\Y]\]X[\[ݙ\[[ܛ\[[Z\H[['HYHY[[HHX[HYZ[[[]^ۙHY[Z\[[\YZ\š[Y[\[YH۝[H\[\HXX\[ZY\]H\[Y[[XYY\[[[[Y[]Z][H0p[[H[ZY[Z[[[܂\X[Y\][]Z]ZHܙ[\]YHYHSԐPSQSTQUSQX[Z]Z\ؘ\\\[[X][HX[Y\][]Z]XXZYH[] 'H[^HX[Y\ܛٝYB]ܙ\[[^ۙYY[Y[[XYYZH[]\]Y[[ZHY\H M[[\X\\[ܙ[Z[ܙ[\]Y\ˈ8'YY\Y[YYY\[[[[\H[Y[[Z]HBH]\[܈Y[[Z\[[[Hܙ[\]YK[Y\]HH[[]܈]\[Y[[[]YY[H\Z[[]H8'Y[Y][[\YY\[H[X[XX\Y]YY\Y[YYYYYZܙY[Y]\X[][\[]YH[\YYHX[HYˈYHY]YYY]Zܝ]^ۙYY\[X[Y[[Y[[[[H[[Y[XX\H[[[HZ[\ZY[[]\[][\[\[\[ZKHZY[^ۙZY][ZH]H]\YZؘX\Y^[\[[وY]HۙܛY\[X[B\[\Y]Y]]YY\Y[XX\[HXZ[\Z\\[ˈ8']X]H8&\HY]]H[[HܛK'BXX\]\[H\[X\[[HZX[[]\&HY]K[]\[[Y\[[HH[[Z[Xx&\Έ\YYXX[\HY[HY[HH[^ۙYYX[[\[[[\[[H]˜]Y[\[ ۝[[Y[[\ۙ[ZܙX[Y] []][[H&[Y]]HܛHYXZZ[X\ 'H[[Y\X[[ܘX[\\[H[]\8'\Z[H[Z][[Y[Y[[ZY[Y\YHۙ[\[ZYXZ 'HY[^X[\[]X\[[X]\Y[[ܚZ\\]HY[]Y[[X[\[X[\[\[[X\X\]BH[[YH\܈ܙ]H^ۙH[HHY[[H[[[\]\š]^HHXZ[ZH]^Hܙ [H][Y\[[ܚZHX[Z[ZHZ[YHX]Y[ZYYZ[X\[Y]Y[ܰHXH[YHX[[و\[X\[[]Y[Z]Z[[ZY]]HH[H][[XX[\[\Z[HY8'HY\[[[\[ZH[B]HY[[H[[\]\[[ܚZBX[Z[ZHZ[[[[H8&X\HY\\&H[[Bܙ[\]YKY[[YHX[Z[ZH0B\8&UH[][]Y][X\^ۙ\X[[H]\[YH[]X\ZY\Y[H][&K[YH\[p۝\\Y\ZH[Z[Hܛ\[[Y[ZY[X[B][ݙ\HH]܈[X\[ܚZ[X\[[ܙ[]X\X]HY[X[H\[Hܙ[\]YHX\܈HXY\'H8(