BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 18

18 | BOUWENDNL | December 2017 | Tekst | Eva van Beveren SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID AANDACHT VOOR JE PERSONEEL. DAT IS DE BASIS. AAN DE SLAG MET DUUR Bedrijven die aandacht hebben voor de verbinden van onze leden met de hulpmiddelen gezondheid en ontwikkeling van hun mede- en informatie vanuit andere organisaties,” werkers en betrokkenheid tonen, blijven voor legt Lamaker uit. “Denk aan een Volandis, hun personeel aantrekkelijk om voor en om Zilveren Kruis of Bouwopleiders. Tijdens onze bij te werken. Centraal staan hierin de duur- Bouw- en Infra Buffetten laten we zien welke zame inzetbaarheid en goed werkgeverschap. organisaties kunnen helpen om duurzame Om hier als bedrijf mee aan de slag te gaan, inzetbaarheid en goed werkgeverschap vorm biedt Bouwend Nederland haar leden diverse te geven. Zo is er bijvoorbeeld een workshop hulpmiddelen en informatie. over de DIA, de duurzame inzetbaarheidsana­ "Bekijk wat de mogelijkheden zijn binnen het bedrijf; wat goed is voor lijf en geest." lyse. Dat is een gesprek wat hoort bij het PAGO Zowel duurzame inzetbaarheid als goed werk­ (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) en aangaat. Zo kan je iemand motiveren om veilig geverschap zijn veel omvattende begrippen, kan worden gezien als een soort thermometer te werken of kijken hoe een medewerker zich die door elk bedrijf op een eigen manier kunnen waarmee Volandis de duurzame inzetbaar­ kan ontwikkelen. Meer variatie in de werk­ worden ingevuld. Volgens Fenneken Lamaker, heid kan meten. Op basis van het PAGO en de zaamheden geeft meer plezier in het werk. die zich vanuit Bouwend Nederland bezig­ DIA krijgt de medewerker adviezen mee hoe Bekijk wat de mogelijkheden zijn binnen het houdt met duurzame inzetbaarheid en modern je gezond en met plezier aan het werk kan bedrijf; wat goed is voor lijf en geest. Daar personeelsbeleid, geeft de slogan op de blijven. Die adviezen krijgt de werkgever niet te heeft het bedrijf ook voordeel van.” Daarom website van Volandis misschien wel de meest zien, tenzij de werknemer deze wil delen. Dat wordt het juist duurzame inzetbaarheid duidelijke omschrijving: Werk veilig. Houd betekent dat je met je medewerkers in gesprek genoemd, omdat het voor alle werknemers plezier. Kijk vooruit.” moet over hun duurzame inzetbaarheid. Hoe geldt; jong én oud. Elk moment in je carrière fit of gezond voelt iemand zich, heeft iemand heeft leermomenten en daar dien je dan ook Waar het volgens Lamaker uiteindelijk om nog plezier in zijn werk en hoe ziet hij of zij de je leefwijze op aan te passen.” Per werk­ draait, is dat iemand met zijn 67 jaar nog met toekomst. nemer gelden alleen andere doelstellingen en daarmee ook andere oplossingen. Hoe de plezier aan het werk is en gezond met pensioen kan gaan. “Als je dat kan bewerkstelligen, ben Het voeren van deze persoonlijke gesprekken werknemer zich wil ontwikkelen, verschilt per je een heel eind op weg. De wijze waarop je blijkt voor veel bedrijven lastig. Daarom bieden persoon. “Maar daar hebben we voldoende dat bereikt, ligt voor elk bedrijf anders. De ene wij trainingen aan van Boertien Vergouwen hulpmiddelen voor.” vervolgt Lamaker. “De werkgever zet bijvoorbeeld in op opleidingen Overduin waarin bedrijven samen met een bouw- en infrasector zit te springen om goede terwijl de ander juist gezondheid belangrijker acteur kunnen oefenen hoe je dit soort mensen dus zorg er dan ook voor dat die goede vindt. En dat is goed. Doe datgene wat past bij gesprekken aangaat.” Ook zijn er workshops mensen niet bij je weggaan. Ga voor gezonde je bedrijf, anders heeft het geen effect.” te volgen over veiligheid. Want veilig werken en gemotiveerde werknemers.” Verbinden tijdens Bouw- en Infra Buffetten is een voorwaarde om gezond oud te worden. Daarnaast is Bouwend Nederland met Zilveren Kruis een strategisch partnerschap aangegaan. Duurzame inzetbaarheid moeten bedrijven Lamaker: “Als verzekeraar doet Zilveren Kruis zelf aanpakken. Bouwend Nederland kan haar ook veel op het gebied van duurzame inzet­ leden hierbij ondersteunen door informatie en baarheid. Wij hebben het idee dat onze kennis hulpmiddelen aan te bieden, evenals cursussen en ervaring elkaar goed aanvullen en dat onze en trainingen. “Wat wij daarnaast doen, is het leden echt geholpen zijn met zo’n samenwer­ king. Samen bereik je immers meer dan alleen.” "Per werknemer gelden alleen andere doelstellingen en daarmee ook andere oplossingen" • Ga het gesprek aan WEBINAR In het eerste kwartaal van 2018 ­ organiseert Bouwend Nederland, in Bouwend Nederland biedt haar leden dus legio samenwerking met Volandis en Zilveren hulpmiddelen om in te zetten op duurzame Kruis, een webinar over duurzame inzet­ inzetbaarheid. “Maar de bedrijven moeten zelf baarheid en goed werkgeverschap. het gesprek aangaan,” benadrukt Lamaker. Centraal hierin staan de mogelijkheden die “Praat met je medewerkers. Want persoonlijk deze drie partijen voor uw bedrijf kunnen contact is, in combinatie met de DIA, de basis. betekenen op het gebied van duurzame Je komt er alleen achter hoe het met iemand inzetbaarheid en goed werkgeverschap. is wanneer je ook daadwerkelijk het gesprek