BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 17

SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID | December 2017 | BOUWENDNL | 17 Foto | René van den Burg VERTELLEN" Het takenpakket van werknemers in de bouw Met Van Hout lopen we langs de drie belang­ en infra wordt alsmaar zwaarder. Wat te rijkste onderdelen van duurzame inzetbaar­ denken van robotisering en virtual reality? heid: Of het einde van de levenslange carrière bij één werkgever? Zijn uw mensen in staat te 1 VITALITEIT schakelen tussen alle veranderingen? En Dit gaat vooral over de lichamelijke en psychi­ houdt u voldoende rekening met hun huidige sche conditie van de werknemer. Heeft hij de levensfase en ambities? Hebben jullie er zin en energie om lekker aan het werk te gaan. samen nog plezier in? Tijd voor een goed Van Hout: “Dit zijn gevoelige onderwerpen. gesprek. Tijd voor duurzame inzetbaarheid. Sommigen praten makkelijk over de balans tussen werk en privé, maar anderen willen eerst Duurzame inzetbaarheid betekent dat werk­ weten of het een veilig onderwerp is. Ze zijn gever en werknemer elkaar vinden in een bang dat er gevolgen voor hun baan ontstaan samenwerking waarin het bouwbedrijf opti­ als ze vrijuit praten. Als je in het gesprek die maal profiteert van de kennis en vaardigheden veiligheid biedt, kun je maatafspraken maken van de werknemer, terwijl deze in optimale over bijvoorbeeld verlofregelingen, overwerk of gezondheid, welzijn en veiligheid kan werken. opleidingen. Zo kan de organisatie de mede­ Het kernwoord is ‘samenwerking’ en daarom werker faciliteren. Ik ken een voorbeeld van voldoet het klassieke functioneringsgesprek iemand die in de winter langer vrij wilde zijn om De Bouwend Nederland Academy biedt niet langer. De medewerker moet echt de kans ski-les te geven. De eerste -logische- reactie een aantal praktijkgerichte dagtrainingen krijgen om zijn of haar verhaal te vertellen. van zijn leidinggevende was ‘nee’, maar bij door­ over duurzame inzetbaarheid aan. Ze geven praten werden ze het eens: hij werkt nu in de handvatten voor leidinggevenden om deze zomer langer door.” gesprekken met hun mensen te voeren. SOMS ONZEKER “Essentieel is dat werkgever en werknemer samen aan tafel zitten en gelijkwaardig praten 2 WERKVERMOGEN PRAKTISCHE DAGTRAININGEN U leert hoe u zo’n gesprek kunt voorbereiden, hoe u het gesprek opent en hoe u de ander over hun gezamenlijke toekomst,” zegt De bouw en infra staan midden in de IOT-­ zijn/haar verhaal laat vertellen. Ook doet u Wim van Hout (61) die als trainer/adviseur is revolutie (Internet Of Things), waarbij via oefeningen om de medewerker te stimuleren verbonden aan Boertien Vergouwen Overduin. internet gekoppelde gerobotiseerde machines, zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het Hij geeft met enkele collega’s ook trainingen virtual en augmented reality en 3D-printing maken, vastleggen en opvolgen van heldere voor de BouwendNL Academy (zie kader): op de bouwplaats het uiterste vergen van de afspraken staat ook in het programma. “Werkgevers en leidinggevenden zijn soms vakkennis én leervermogen. Volgens Van Hout De trainingen zijn heel praktisch ingericht onzeker over duurzame inzetbaarheid: ‘Als ik is het belangrijk om inzicht te krijgen hoe een omdat er ook enkele uren een acteur aanwezig zulke gesprekken begin, wat roep ik dan op?’” werknemer fysiek en mentaal zal omgaan met is. Deze kan in bepaalde rollen van mede­ deze veranderingen. “Voor de leidinggevende is werkers worden ‘geprogrammeerd’ en zo het hier belangrijk dat hij de ander een spiegel kunt u in de praktijk een (lastig) duurzaam De trainer begrijpt dat er aan beide zijden van voorhoudt: ‘hoe verwacht jij in jouw werkomge­ inzetbaarheidsgesprek oefenen. Op die manier de tafel twijfels zullen zijn. Toch hamert hij op ving met zulke veranderingen om te gaan’. En: komt u straks in uw eigen bedrijfspraktijk het belang dat werkgever en werknemer samen ‘hoe kunnen we jou daarin ondersteunen'. ” welbeslagen ten ijs. LEVENSFASEN een carrièrepad uitstippelen: “Er is nogal een verschil tussen een jonge, leergierige 25-jarige 3 EMPLOYABILITY medewerker die je met moeite aan boord kunt Hierbij gaat het onder andere om het houden en een oudere werknemer die heel vermogen om alle taken en veranderingen loyaal is, maar op kennisgebied flink moet in elkaar te vervlechten tot een werkbaar aanpoten om bij te blijven. Door middel van een gereedschap. Van Hout adviseert hier, maar of meer open gesprekken kun je samen een ook bij de andere twee stappen, alles goed traject opzetten dat bij hun levensfase past. vast te leggen. “Je kunt allerlei mooie plannen Doelstelling is dat de medewerkers vitaal en maken, maar je moet ze ook meetbaar maken. gezond zijn, plezier in hun werk hebben, uitzicht Dat kun je doen door bijvoorbeeld een moment op groei hebben en de eigen verantwoordelijk­ vast te leggen waarop je kijkt of gezamenlijke heid nemen voor hun toekomst.” afspraken gerealiseerd zijn.” •