BNL 2017-Special Duurzame inzetbaarheid - Page 15

Tekst | Theo Scholte SPECIAL DUURZAME INZETBAARHEID | December 2017 | BOUWENDNL | 15 Foto | René van den Burg STICHTING SOCIALE BEMIDDELING VERDER ALS SOCIAL SUPPORT Als enige werkgeversorganisatie heeft “Of het nu relationele gebeurtenissen en landelijk opereren. Beiden hebben niet alleen Bouwend Nederland een unieke dienst, ontwikkelingen in het gezin of de familie de kennis over wet- en regelgeving, maar zij namelijk hulp voor medewerkers met privé- zijn, gezondheids- of financiële problemen, kennen ook de bedrijfstak als hun broekzak. problemen. Voorheen bekend als de Stichting we komen allerlei zaken tegen,” aldus Fred Daardoor kunnen zij snel en adequaat optreden. Sociale Bemiddeling, en vanaf 2018 bekend Bimbergen, Social Support-medewerker van Tonny Grotenhuis werkt ook voor Social als Social Support. ‘Zacht op inhoud, hard op Bouwend Nederland. “Het gaat om issues Support. “Sociale Bemiddeling is ontstaan bij resultaat’. die je van thuis meeneemt naar het werk, en één van de infraverenigingen die tot Bouwend waardoor het functioneren van een mede­ Nederland zijn gefuseerd. Het komt van de Iedereen krijgt wel eens te maken met werker in het gedrang komt. We proberen altijd bedrijven zelf. Nog steeds zie je dat iets meer problemen; van kleine en kortdurende tot de oorzaak van het probleem aan te pakken, dan de helft van de vragen van infrabedrijven voortslepende en ingrijpende. vVW"FWRbFRVFWvW&W"vVrFRVV"VVfBWB&6RFBvW&vWfW'2&WFVWBVvV&6B6&"2VV7FFRFRF&vW7V6Ɨ6VW&B2fVVf"WB76Vf&l:vW7FW22VVFW'7FWVrWBVVFr"VW"vWfVVRV6FW"F"WB&VFVfFBBFR&WG&VVBVfFR&VG&fVvVƶvW&vWfW'2FR&WrV *֖g&6V7F"VVV7FW&VB"bF"WB&VFVfL*WBVV6VVFW'G2BW"VVf"VVFWvW&W'2F&fGFVVVV7FRW"WBFR6GVFRVVVƖ7V7BRFW'fVFW0FW&V6B&667W'BFBWfW'BVFRv6fƖ7FVGW76VvW&vWfW"VG'VVWBfW'V'FFRvW&*ЦvW&RfW'V6fW'2 :&WFW" *&W6VFW&VFRvW&VW"&VFVVvWB( vWfW'2V&&VW"&B&֖FW"fW'VЦVFWvW&W'2WB2&fVFVw&F0&WFVVB֖FW"fW&ƖW2&GV7FRV֖FW vVW"R&WBVFVf&FVVfW'VWB667W'B&W66BfW"GvVRG66 *F֖7G&FWfR7FVV&fVâVW &VBvW6FVVƖvW&W'2FRfVBVF&VF'W&rvVVvRvW&VW'2( ХvBRVW"vWFVVVF6F7BWCg&VB&&W&vVbS3R3sPFw&FVV2bS3R#cp(