BNL 2016-4 - Page 6

NIEUWS | December 2016 STOP APPEN IN DE AUTO! Laat medewerkers veilig thuis komen met de SaveDrivePod® De app schakelt het scherm van de smartphone uit tijdens het rijden. Een complete oplossing voor zowel Android- als iPhone-toestellen. INCLUSIEF CONTROLEFUNCTIE | BOUWENDNL | 7 BOUW IS Volgens de laatste cijfers van het CBS was STERKST de bouw in het derde kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde lag 9,5 procent hoger dan in dezelfde GROEIENDE periode vorig jaar. B E D R I J F S TA K is de bouw een van de grootste sectoren van Met een jaarlijkse productie van 60 miljard euro +9,5% Toegevoegde waarde: de Nederlandse economie. In de sector zijn ruim een half miljoen mensen werkzaam. ONLINE HOORTEST VOOR SCREENEN MEDEWERKERS HearOn, een 100% dochterbedrijf van de Beroepsslechthorendheid staat al jaren in de ­Nationale Hoorstichting, heeft een online top drie van meest gemelde beroepsziekten. hoortest gelanceerd waarmee bedrijven het “Mensen met gehoorschade lopen meer risico gehoor van hun medewerkers kunnen screenen op ongelukken op de werkvloer, psychische op gehoorschade. De test is ontworpen en overbelasting en sociale isolatie”, aldus Laura wetenschappelijk gevalideerd door audiologen van Deelen, directeur van HearOn. “Gehoor­ van het Amsterdam Medisch Centrum en Leids schade is niet te genezen. Daarom is vroeg­ ­Universitair Medisch Centrum en wordt zelf­ tijdige opsporing en preventie cruciaal.” standig op een smartphone, tablet of desktop   gedaan. Daarmee wordt het gehooronderzoek Meer informatie: www.hearon.nl voor een belangrijk deel geautomatiseerd en levert het bedrijven een aanzienlijke besparing op.    In 2017 beginnen we een nieuwe traditie. Vanaf 2017 zal elke derde vrijdag in maart in het teken staan van veiligheid op de bouwplaats. Natuurlijk is veiligheid een issue van alle dagen, Winner Fleet Industry Award 2016 maar één dag per jaar willen we met elkaar, met Partner van: ketenpartners én met opdrachtgevers, eens goed kijken naar de bouwplaats. Hoe schoon en hoe veilig is die? OP VRIJDAG 17 MAART 2017 Meer informatie? www.safedrivepod.com | info@safedrivepod.com | of bel 06-55263723 Noteer deze dus alvast in de agenda: op vrijdag 17 maart zijn we Bewust Veilig!