BNL 2016-4 - Page 44

44 | BOUWENDNL | December 2016 | Tekst | Kees de Vries ENERZIJDS... ... ANDERZIJDS | December 2016 | BOUWENDNL | 45 Foto's | René van den Burg ENERZIJDS/ANDERZIJDS OVER BOETES VAN DE INSPECTIE SZW VAN ELK ONGEV AL KUN JE LEREN "Leg de focus niet op de boete" Christel Peppelenbos, KAM-coördinator Aannemingsbedrijf BTZ Almere. "Zoek zo vroeg mogelijk advies" Pia Schmelzer, advocaat bij Legaltree in Leiden. Eerst is er de schrik van het bedrijfsongeval. Daarna de schrik en "Ambtenarenbezoek vanwege een voorval kan voor veel stress zorgen. Een ieder de afwikkeling als je een boete krijgt van de Inspectie SZW. Christel reageert daar anders op. De één geeft direct alles mee uit handen, de ander zet heel erg Peppelenbos, KAM-functionaris bij BTZ Aannemingsbedrijf uit Almere de hakken in het zand. Over het algemeen doet men het echter wel goed. Er zijn alleen kreeg er eerder dit jaar mee te maken. Advocaat Pia Schmelzer van een aantal dingen waar je op moet letten. Legaltree in Leiden werkt aan een korte handleiding hoe om te gaan met boetes van de Inspectie SZW. De boeteprocedure kent een vast verloop met onderzoek, boeterapport, boetebeschik­ king, eventuele bezwaar­procedure, al dan niet boeteoplegging, beroep bij de rechtbank "Wij hebben het helaas dit jaar aan de hand gehad. Een werknemer van en in laatste instantie eventueel hoger beroep bij de Raad van State. De i nspecteur ons heeft door beknelling blijvend handletsel opgelopen. Daar hebben we onderzoekt het voorval, vraagt stukken op, spreekt betrokkenen en maakt een rapport een boeterapport voor gekregen, een boeteaanzegging en -oplegging. op. Het is verstandig je vooraf op de hoogte te stellen waar je op moet letten als je wordt We werken nu met onze advocaat aan het bezwaarschrift. Wij hebben gehoord of als er stukken worden opgevraagd. Zoek zo vroeg mogelijk advies. de volledige boete gekregen, ondanks dat we een Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben gebaseerd op zowel de bouw- als de sloop­ Ook is het belangrijk te weten of het onderzoek bestuurs- of strafrechtelijk wordt sector. We leiden ons personeel op, geven instructie en stellen hen aangepakt. Bij een strafrechtelijk onderzoek heb je bijvoorbeeld zwijgrecht. In het beschermings­middelen ter beschikking. Verder zijn we VCA** gecer­ bestuursrecht heb je alleen zwijgrecht als het gaat om een punitieve sanctie, een straf. tificeerd en houd ik als KAM-coördinator minimaal tienmaal per jaar Een strafrechtelijke procedure verloopt bovendien anders dan een bestuursrechtelijke toolboxmeetings met het personeel. Een paar jaar geleden was een man procedure en kan ook andere gevolgen hebben. Een inspecteur draagt een bestuursrech­ van de Inspectie SZW bij een bedrijfscontrole lovend over onze inzet op telijke pet, maar heeft vaak ook een strafrechtelijke pet op zak. Zorg ervoor dat je weet gebied van VGM en onze RI&E. Maar dat zegt dus eigenlijk helemaal welke pet hij draagt. Bij het gesprek met de inspecteur is het verder zaak je goed bij de niets als er iets gebeurt. Bij een ongeval telt niet wat je wel doet of hebt feiten te houden. Mensen hebben nogal eens de neiging op basis van aannames naar een gedaan, alleen wat je hebt nagelaten. Daar zet de Inspectie SZW ook op in. antwoord te zoeken, als ze het antwoord eigenlijk niet weten. De nuance bestaat niet. Elke boete is eigenlijk leergeld dat je probeert te voorkomen. De inspecteur geeft zijn rapport aan de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW en aan de ondernemer. Die afdeling behandelt de zaak verder en beslist Bij een ongeval met boeteoplegging ga je een juridisch traject in waarin uiteindelijk na jouw eventuele reactie op het rapport of er een boete wordt gegeven of alle betrokkenen verklaringen afleggen waarop de rest van de procedure niet, de boetebeschikking. Bij een strafrechtelijke procedure beslist de officier van justitie rust. Die verklaringen zijn dus heel belangrijk. Op het moment dat het of hij de zaak naar de rechter brengt. ongeval plaatsvindt, moet je eigenlijk al gelijk contact opnemen met een advocaat om ervoor te zorgen dat die verklaringen alles bevatten wat ze De hoogte van de boete van het ministerie SZW komt tot stand volgens vaste beleids­ moeten bevatten. regels, waarbij onder andere van belang zijn, de ernst van de overtreding, de ernst van het letsel (blijvend of niet) en de grootte van de onderneming. Het is belangrijk na te Bouwend Nederland heeft ons na de boeteoplegging op aanvraag gaan of de gegevens die zijn vermeld in de boetebeschikking kloppen. Een eventuele geholpen aan een advocaat. Beter is dat je als werkgever al van te voren boete van de Inspectie moet je voldoen, ook al maak je bezwaar. Als je dat niet wilt of bijstand regelt zodat je gelijk kan schakelen als je juridische hulp nodig hebt. kunt, kun je een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Inspectie en Ook kun je het best vooraf een goed draaiboek maken dat bij een ongeval de rechter kijken naar wat er concreet is gedaan om een bepaald voorval te voorkomen. in werking treedt: wie meldt, wie vangt de inspecteur op de bouwplaats Matigingsmogelijkheden hebben betrekking op het concrete geval. In de beleidsregels op, enz, enz. We hebben onze RI&E naar aanleiding van dit ongeval zijn matigingscriteria opgenomen. Daarnaast kunnen bijzondere omstandigheden tot aangepast op beknellingsgevaar. We hebben het ook behandeld in een matiging leiden, zoals de financiële staat van de onderneming en of er veel tijd zit tussen toolboxmeeting. Alles ter voorkoming van toekomstige ongevallen. Je voorval en boeteoplegging. Het is verstandig om dergelijke zaken allemaal aan te voeren, moet in de nasleep het menselijke ook niet uit het oog verliezen en zorgen al weet je niet zeker of ze daadwerkelijk tot matiging leiden. De boete moet evenredig dat je je personeel goed opvangt. Leg de focus niet op de boete, want zijn, passend en geboden. Als er een boete komt, maak dan eerst een afweging tussen afgezet tegen de kosten van letselschade, verzuim, mogelijke revalidatie de kosten die je moet maken en de haalbaarheid om de boete van tafel te krijgen. Ga dus en herstel valt die nog wel mee. Leg de focus op het voor- en natraject. niet blind in bezwaar. Steek ook altijd energie in de werknemer die iets is overkomen, ook Op voorkoming van ongevallen en aandacht voor veiligheid. Daar heeft al vind je dat die werknemer fouten heeft gemaakt. Dat doet er niet aan af. Je gaat samen uiteindelijk iedereen het meeste aan." verder. En neem maatregelen om herhaling te voorkomen. Niemand wil dat het nog een keer gebeurt." <