BNL 2016-4 - Page 32

32 | BOUWENDNL | December 2016 | Tekst | Rick van de Weg IN HET NIEUWS IN HET NIEUWS | December 2016 | BOUWENDNL | 33 Foto's | René van den Burg 'POLDEREN' IN HET WATER Om in de toekomst nog beter samen te kunnen bouwen aan een waterbestendig Nederland hebben de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma in samenwerking met onder andere Bouwend Nederland een marktvisie ontwikkeld. Tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen werd het visie­ document ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’ officieel gepresenteerd. Niet als afsluiting van een project, maar als start van hernieuwde samenwerking: ‘van contract naar contact’. De waterschappen staan voor grote opgaven in Durven het waterbeheer. Daarnaast zijn er ontwikkelingen In de workshops die plaatsvonden werd alvast als klimaatverandering, technologische ontwikke­ een voorschotje genomen op de uitwerking van lingen en burgerparticipatie, die veel invloed de Marktvisie die de komende maanden via hebben op de manier van werken in de water­ een concreet activiteitenplan wordt opgepakt. schapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie en Ondanks een algemene positieve grondhouding, manier van samenwerken tussen opdrachtgevers blijkt de praktijk van alledag weerbarstig. Want en opdrachtnemers noodzakelijk is. wat doe je als je als bouwer, vanwege vertraging in het voortraject, vol gas moet geven om boetes Kostenbesparend te voorkomen, maar daarbij de overlast flink toeneemt voor de omwonenden? "Het moet veel Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van meer een kwestie van geven en nemen worden", Waterschappen: “Als waterschappen blijven aldus één der deelnemers. "Je moet dan om de we niet op onze handen zitten, en willen we tafel durven gaan en gemaakte afspraken, zoals optimaal gebruikmaken van de expertise uit die boete, opnieuw tegen het licht houden." de markt. Hierdoor kunnen we onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uitvoeren. Daarnaast zorgt een betere relatie tussen Zure bommen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een Meer contact, minder contract. Samen kom je er betere beheersing van risico’s en een betere wel uit, was de algemene tendens, waarbij goed verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. overleg en wederzijds begrip voorop zou moeten Dit komt omdat men open en eerlijk is over staan aangezien verschil van inzicht op de loer elkaars verantwoordelijkheden. Dit is kosten­ licht. Poppelaars illustreerde dat humoristisch besparend en kwaliteitsverhogend.” door te stellen dat bouwers bij bommenrisico veelal aan zure bommen denken, terwijl "wij van Handreiking de Waterschappen het dan toch echt over die dingen uit de Tweede Wereldoorlog hebben.' In de Johan Arends, inkoper bij waterschap Hollands workshops werd het vertaald naar dat er vooraf Noorderkwartier is ronduit enthousiast over een goed gesprek moet zijn over wie het beste de Visie. "Ik zie het als een handreiking om in welk bekend risico kan beheersen, maar dat je de p &FVRFR6rFRvv0WBg7&VVRRWB&VVFR&6*РvFW'66VWFVFBRFVF&ƖVࠦ6( 2vB$FBWBRF6V76VࠦRW"v"vR"FR&BvࠦVg&wBGW2&VFVƖVBf&VFRFVࠦVRvRG&6FVwVVRVW"WfV*РvBvB2VVGvVRVW"GW&R76rv6FvW&RVGg&vVVVW"&F67VFFW2ࠦG&RVW"vVrfW&7BWfW'C WB6G&7B2F&&VV֖FFVVvVVFVR'FVVFVWB&VrfWB&V7@&Ww7FVVࠤPG66VƖRv&FPFRV27FB6VG&VVvWFR&WvРvVW"2VG&Bf"vVWFVV&&VvPFR&VVVࠦWFVG&G2Vf666VG&7FVV 2VV&WvW"WBW&6FrfW'v&FFSWBWWvRf6VF7VV@WB2FBVW"FVw&RVࠤFRG'VFRRƖwBW@&66( 2WFVv&FV&VVW'7@( ĦRWBVVfW'G&WvV6&B&WvVࠧ7FG&R&Ww7FVVࠧ&V7FfW'7FvVFRV<*Р6G&7BWBfW'66VfV V&VVW'6G&VvVV&WFW VV&V7BWBG&7&FRfW"VvVW"ࠬ*vW6BFR&G&vVࠧVGv76VƖrFRFVG7fFVࠦVVG'V6F7CV6VࠧfW&FVVBW&&WBVW &G2FVFBVVG&6FvWfW"FFR&VVpfW&WWvrFP&VFR6V7F"2G&6L*РVf66vFW'66Vࠧ'VFRVf"WFV*РV&W'2V2FRfW&VvrfvFW,*РV'BF"vB֖&WG&VgB&&fpvFW'666&@vWfW"WFVFRvFW'66VࠢG&6FvWfW"V&@6VvW&rF&7B2W@&WvW'2VF&V7FWW"ffFVW&6@fVV&V7BV&&VvRFBVW'7BVVࠦVW"VFvfGvW&VࠢG&6FVW"WFVVW FVâVVVW&ƖfW&FVFVF&&F"FRVFVf"VW"FW&VࠦvR6W76RWBFR6WWFV7VW'2fW"VvVW"VGg&r"V2V66FVBࠧ6VvW&V&62fvVƖ*Рf"R'FVࠦFRvFW'6V7F"%vRWFVGW'fVWVࠧv&vRWBfW"WB&V7B&FV WBW&&VW"f7W2v&FvVBRWFVVPf"WB&G6RFVv&R"Vƶ VVVƶ"W&VVVFBvW&BvBvVG66VƖRv&FRƖvvVࠧRVƶ"VVgVVࠦV7FW'BVfVƶ"VW'BVFVFVƖ2W@W"22FBWBF&v2vVVfW'fpv6666RFVv"RVƶ"W@&wBFRfvVFRG&6Bv&GBvWvvVW 6G&7FVFR&V6BWBFRvVr fVVFVFW"FRw7FR&2&W7FVVB(