BNL 2016-4 - Page 26

26 | BOUWENDNL | December 2016 | CROWDCOACHING | December 2016 | BOUWENDNL | 27 Tekst | Kees de Vries INTERVIEW SOCIAL RETURN 3.0 "Social return is een sympathiek idee. Maar door alle haken en ogen, zoals de aanvullende onze sector en voor de weggebruiker, die zelfs ‘­gebruikelijke’ kundig, financieel en verstandelijk moet de opdrachtgever files kan zien krimpen. Als er maar de politieke wil is. overtuigd zijn, maar ook op gevoel. Wij doen daar stevig ons best voor, in de lobby. In de categorie En dan natuurlijk slim en in één keer goed uitvoeren. ‘Merwedebruggen’ zijn er zo al een stuk of twaalf – en als Afgelopen jaar zag ik iets geks: veel gedoe rond een wet De doelstelling, terugdringen van langdurige werkloosheid, wordt zo niet gehaald." BouwendNL er twee of meer uitvallen, versterken ze elkaars effecten. die de bouwkwaliteit beter moet regelen, met enkele Dat is geen ondenkbaar scenario en het zou een totale ramp anonieme horrorverhalen daarover – en een enorme vraagt: “Kan dat nou niet anders?” betekenen voor de bereikbaarheid. Onder andere met dat groei van recensies op BouwNu.nl, waar heel veel klanten argument gaan we door met lobbyen in 2017, voor hogere fantastisch mooie beoordelingen geven aan onze leden. infrabudgetten. Infraprojecten moeten – volkomen terecht Wie is er nou gek, denk ik dan? Ik vaar liever op het oordeel – beleefd gaan worden als ‘urgent’. Want veel liever dan een van mensen die er zelf in wonen en ervoor betalen. Maar Airecteur Bouwend Nederland horrorscenario zien we natuurlijk dat deze cruciale, maar oude laten we niet vergeten dat er soms ook onvoldoendes Aannemersbedrijf Traas en Ovaa infra Adviseur Markt Regio Zuid, verbindingen tijdig aangepakt worden. Het is nog niet te laat. uitgedeeld worden op Bouwnu.nl en dat er dus nog serieus Dat is voor Nederland sowieso de opgave. Er zijn miljoenen werk aan de winkel is. De crisis mag dan over zijn, maar de "In de provincie Zeeland is de inzet van social "Samenwerking is de essentie om meer organisatie­adviesbureau voor de (semi) woningen gebouwd tussen 1950 en 2000. Heel veel klant blijft gelukkig zelfbewust. return (SR) in de infrasector gekoppeld aan problemen tegelijk op te lossen. Dat doen overheid in Arnhem een systeem waar alle Zeeuwse gemeenten we in Midden Limburg nu anders. Want we daarvan hebben een upgrade nodig: ze moeten veel duur­ voorwaarden die gemeenten stellen, komt het in de praktijk van alledag niet goed uit de verf. "Ja, dat kan anders." Joost Schuijs “Dat kan zeker anders!" Dennis Mollet "Kan het anders? Het doel blijft hetzelfde, de weg ernaa r toe is wel degelijk anders." Ferry Gabriel Adviseur Interpactum, inkoop- en zamer worden, maar ook veel slimmer en veel meer senior-­ We hebben als sector ook in 2017 veel moois te bieden. en de infra aannemers hun schouders onder hebben geleerd van ‘in het verleden behaalde "Social return heeft zeker het afgelopen decen­ vriendelijk. Het standaard-rijtjeshuis moet een comfortabele, We starten een meerjarige instroomcampagne, om veel hebben gezet. Hierbij worden door de gemeente resultaten’. We doen het vanaf nu samen. nium een ontwikkeling doorgemaakt waarin energiezuinige woonplek worden. Niet alleen omdat dat meer mensen aan te trekken. De voorbereidingen zijn in aangedragen kandidaten, na selectie, opgeleid en Deels omdat we echte verbetering willen zien, zowel opdrachtnemer als -gever op zoek zijn beter is voor de planeet, maar ook voor de mensen. Want volle gang, maar zeker is dat we dit niet vanuit het hoofd­ uitgeplaatst bij bedrijven. De opgezette (arbeids) deels ook omdat we – gelukkig – weer meer gegaan naar een manier om de SR verplichting we zullen daar moeten blijven wonen tot op hoge leeftijd. kantoor gaan doen. Dit is echt iets dat we samen, als hele pool voorziet zo in uitstroom van mensen met een vakmensen nodig hebben in de bouw. Zeven in te vullen. Voedingsbodem van deze ontwik­ Aanpassen kan nu ook goed. Bouwend Nederland is met het vereniging moeten dragen. Wat er al is, lokaal en regionaal, achterstand tot de arbeidsmarkt naar mensen Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie keling was niet altijd gestoeld op positieve ministerie van BZK, met de gemeenten en de installateurs passen we dus ook in de campagne. met een (beperkte) opleiding infra medewerker en Limburg, woningcorporatie Wonen Limburg, beeldvorming. Verdringing, angst voor prijsop­ praktische werkervaring om het in te stromen in Bouwend Nederland en opleider Bouwmensen drijvend effect e.d. beheersten de gesprekken. Begin 2016 lanceerden we al de Bouwcampus, de Thema­ het arbeidsproces aanzienlijk te vergroten.    konden hierin elkaar vinden. Op 16 november Kenmerkend voor SR 1.0 was dan ook het eigen kaart Bouw en de Marktvisie. We sluiten het jaar af met de Breder denken dan in beren en leeuwen op de tekenden wij samen een convenant met betrek­ organisatorisch belang als enig vertrekpunt lancering van de Bouwagenda. Ook daardoor staan we als weg is hiervoor meer dan noodzakelijk." king tot Social Return én het oplossen van het met een serieuze kloof tussen de spelers als sector echt meer vooraan bij verder economisch herstel.   grote tekort van bouwpersoneel. Meer mensen gevolg. Onder invloed van sociaal maatschap­ trekken we zo weg van de zijlijn. Ze leren een pelijke ontwikkelingen en marktkrachten staat echt vak en komen aan het werk in de bouw. het creëren van Maatschappelijke Impact (MI) “ De crisis mag dan over zijn, maar de klant blijft gelukkig zelfbewust. ” We staan er structureel beter voor. Een andere uitdaging voor 2017 zijn cao’s die toekomstbestendig zijn en passen bij de ontwikkelingen in de bedrijven . Dat zijn grote, ­moeilijke operaties . Voor ons staat de langere termijn voorop, met lagere werkgeverslasten, een eerlijk speel­ "De tijd heeft het doel al inge­ haald. Van werk komt werk en niet door regelgeving." Karin Rog inmiddels niet meer op zichzelf en is het een Het maatwerk voor de leerling en de flexibiliteit kind van deze tijd geworden. voor de aannemer is uniek. Aannemers hoeven veld en een goede verdeling van verantwoordelijkheden. Reinten Infra BV niet langer apart per project Social Return in te We staan hiermee dan ook aan het begin van Bijvoorbeeld over welke scholing werknemers volgen. Commercie, communicatie en marketing vullen. Zij gaan in plaats daarvan per jaar een SR 3.0. Een versie waarin Social Return een vooraf vastgesteld aantal leerlingen opleiden. instrument is geworden om meer MI te creëren. bezig met een totaalpakket. Iedereen die z’n woning flink Maar niet alles kan of hoeft door cao-partijen geregeld te verduurzaamt, krijgt gunstige leningen en subsidies, voor worden. Als ik de afkortingen DBA en WWZ gebruik, weet "Social return was een ambitieus idee, bedacht Hoe en wanneer ze dat precies doen, bepalen Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een maatwerkpakket dat gegarandeerde energieprestaties iedereen dat niet vakbonden en werkgevers daar iets in Den Haag door ambtenaren met een enorme ze zelf. Zo past het ’t best bij het bedrijf en de die groter is dan een contractuele afspraak en oplevert. Dat levert ons als sector heel mooi werk op. Het gaat moeten oplossen, maar de overheid. Mede met anderen afstand tot de praktijk. Door het vaak ontlopen diverse bouwprojecten. Om het quotum – want alleen bereikt kan worden in een gelijkwaardige om veel banen, van advies tot en met uitvoering. Maatwerk, hebben we gezorgd dat noodzakelijke aanpassingen van van de verplichting door de aannemers en de dat blijft – te behalen moet ook een opdracht­ samenwerking binnen de totale keten." dicht op de klant, maar wel met passie voor duurzaamheid en deze wetten nu op de agenda staan. Daarnaast gaat onkunde van de opdrachtgevers is het in de gever begrijpen dat er op ‘zijn’ projecten leer­ ‘welzijn’, van die klant, die bewoner in zijn of haar huis. na jarenlange lobby Inspectie SZW zich vanaf 2017 ook praktijk niet uit de verf gekomen. Wij hebben lingen de kans moeten krijgen om te leren. Dus Nieuwsgierig? In het manifest Social Return In de utiliteitsbouw geldt hetzelfde. Hoe beleven mensen richten op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de kans laten liggen om via deze zij-instroom­ dat er voldoende ruimte moet zijn voor extra 3.0 staan de zeven kenmerken van SR 3.0 hun werkplek, hun kantoor, school of hun zorggebouw? voor veilig en gezond werken. constructie nieuwe mensen voor ons vak uitleg en instructie. Dit gaat in goed overleg uitgewerkt: te werven. De toen gestelde doelstelling, met en onder toezicht van het opleidingsbedrijf int erpactum.nl/SocialReturn_manifest_web.pdf Hoe kunnen we dat verbeteren? Het loont de moeite om in de huid van die bewoner/gebruiker te kruipen. Want Daarom zijn we altijd bezig met de lobby. We zijn al het hele terugdringen van langdurige werkloosheid, is Bouwmensen, die de schakel is tussen school één ding is zeker: gebouw-eigenaren en gemeenten kijken jaar aan het voorbereiden op de verkiezingen, maar in 2017 niet behaald middels SROI. Inmiddels daalt de en bouwbedrijf. steeds vaker en liever naar herbestemming dan naar gaan we nog meer de landelijke politiek opzoeken – en ook werkloosheid drastisch, leveren de gemeenten sloop/herbouw. Dat zie je nu met de grote transitiegolf. weer samen met de leden. Want er komt vroeg of laat een geen kandidaten meer (lees: de werklozen met Ook hier blijkt weer dat échte samenwerking – De lastige panden en locaties blijven nu over, daar moet je nieuw kabinet en dus een nieuw regeerakkoord. Serieus belangstelling voor ons vak zijn ‘op’) en kan SROI van begin tot eind – de essentie is om meerdere dus slimme oplossingen voor bedenken. Niet alleen bouw­ werk aan de winkel dus, op alle fronten!" > de prullenmand in." problemen tegelijk op te lossen."