BNL 2016-4 - Page 2

2 | BOUWENDNL | December 2016 | INHOUD | December 2016 | BOUWENDNL | 3 INHOUD COLUMN MAXIME VERHAGEN in dit nummer 32 POLDEREN IN HET ­WATER ‘VAN CONTRACT NAAR CONTACT’ Marktvisie Waterschappen herijkt samenwerking | Meer ...> BouwendNL is het verenigings­ magazine van Bouwend Nederland. In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. 40 INNO-INFRA WINNAARS? VAN GRASSAP TOT 3D-BETON Genomineerden InfraTech Awards | Meer ...> EN VERDER ... 4 BOUW IN BEELD NIEUW ONDERKOMEN REGIO ZUID 7 NIEUWS 22 PITCH NIEUW INITIATIEF ZOEKT VOLGERS 24 "GLAS IS HIGHTECH" INTERVIEW DIRECTEUR GLASCENTRUM Met glas kun je meer dan er doorheen kijken | Meer ...> 39 BIJZONDERE BAND DE WIEPENMACHINE VAN JAN HUIJBERS 44 BOETES VAN DE INSPECTIE SZW 47 10 MANAGEMENTVRAGEN AAN… RENÉ VANHOMMERIG 50 ANDERS INROOSTEREN LEVERT GELD OP CROWDCOACHING OVER SOCIAL RETURN 55 DAG VAN DE ONDERNEMER 30 KANTOORGEBOUW OVER PRODUCTIEHAL DE MAAND VAN MAXIME 57 DE MENING VAN… GER JAARSMA – VOORZITTER NVM INNOVATIE BETONBALLON 58 FRIES IN GESPREK MET… REGIO NOORD THEMAKAART BOUW ALS INSTRUMENT 34 37 RECENSIES: BOEK EN DIGI In De Telegraaf heb ik een aantal keer gelezen dat we aan de files moeten wennen. Want ja, met de groei van de economie nemen helaas de files ook evenredig toe. Echter, ik wíl niet aan de files wennen. Ik wil me niet neerleggen bij iets waarvoor genoeg oplossingen voorhanden zijn. “Natuurlijk, u wilt gewoon wegen aanleggen”, wordt mij dan via Twitter verweten. Dat is deels waar. Maar ik wil vooral dat we weer gaan investeren in mobiliteit dus via de weg via het fietspad via het spoor en 52 29 Foto: René van den Burg 48 MAXIME VERHAGEN OVER 2017 27 Omslag: Pia Schmelzer, advocaat bij Legaltree in Leiden. Komt binnenkort op verzoek van Bouwend Nederland met een handleiding hoe om te gaan met boetes van de Inspectie SZW. WENNEN AAN DE FILES? BIJEENKOMSTEN REGIO’S 59 60 BOUW IN BEELD WATERFRONT HARDERWIJK via water. De komende jaren zal het aantal afgelegde auto- en spoorkilometers alleen maar toenemen en zelfs volgens het ministerie van I&M zal het aantal files bij ongewijzigd beleid fors toenemen. Door de toenemende welvaart, met daarbij groeiende mobiliteit, klimaatverandering en veroudering van de bestaande voorraad zijn er volgens het EIB omvangrijke investerings- en onderhoudsopgaven. Het aantal fiets­kilometers is vanaf 2010 met 18 procent gestegen en zo krijg je weer andere ­kwesties. Tot 2030 loopt het tekort aan fietsrekken bij stations op tot zeker 100.000 plekken. Als we daarin niet voorzien is het geen alternatief. Goed onderhoud, slim inzetten op technologie, beter benutten van de wegcapaciteit en inzet op innovatieve bouw- en financieringsconstructies zijn pure noodzaak. Waar ook meer beweging in moet, is de arbeidsmarkt. Net als u en ik voorzien economen van ABN Amro krapte op de arbeidsmarkt voor de bouw. Volgend jaar kan het aantal banen met 15 procent toenemen, met name door de aantrekkende woningmarkt. De sector kampt met vergrijzing steeds minder jongeren volgen een bouwopleiding. Daarom starten we volgend jaar de grootschalige instroomcampagne ‘Je kunt het maken in de bouw’. Daarmee gaan we jongeren bekend maken met de vele carrièremogelijkheden die er in de bouw en infra zijn. Tot slot wens ik u en uw naasten fijne feestdagen en kijk ik ernaar uit u in 2017 weer te ontmoeten! <