BNL 2016-3 - Page 22

22 | BOUWENDNL | September 2016 | ONDERNEMEN | September 2016 | BOUWENDNL | 23 Tekst | Harm Dragt ONDERNEMEN SOCIALE WETTEN BOOSDOENER BANENGROEI BLIJFT ACHTE R BIJ TOENAME PRODUCTIE Het aannemen van nieuw vast ­personeel houdt (vooralsnog) geen gelijke tred Ook wij maken ons zorgen over de met de groei die in de bouw- en infra- Opzet onderzoek sector ­onmiskenbaar fors doorzet. Om de Team Vier is bij haar onderzoek niet over een oorzaken daarvan helder te krijgen heeft aangescherpte wet- en regelgeving. Toch hebben wij de laatste tijd ­personeel in vaste dienst genomen, nacht ijs gegaan om de oorzaken en knelpunten boven water te krijgen. Maar liefst 570 omdat onze orderportefeuille groeit en Bouwend Nederland- en 117 niet-leden maar Bouwend Nederland bureau Team Vier opdracht gegeven om onderzoek te doen. ook 75, voor de bouw- en infrasector actieve, wij met onze vaste mensen kwaliteit uitzendbureaus werden bevraagd met zowel willen en kunnen blijven leveren. open als gesloten vragen. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijkt de Mark van Vliet, directeur Ton van Vliet Bouw B.V. boosdoener. De daarin opgenomen loon- in Amstelhoek doorbetalingsverplichting en de transitie­ vergoeding maken dat drie op de vijf ­ondernemers geen vast personeel durven aan te nemen. De reden om het onderzoek in te stellen is de constatering Maar of die banen er ook zullen komen wordt binnen duizenden mensen onnodig in flexwerk hangen. De groep verwacht dat de vraag nog verder zal toenemen. dat de bouwsector qua volume werk in de lift zit maar Bouwend Nederland ernstig betwijfeld. ‘De mogelijkheid ondernemers willen het liefst met vast personeel werken, De tijdelijke contracten staan overigens ook onder druk. dat het aantal banen ondanks die positieve ontwikkeling om een vaste baan te creëren wordt door de grote stapel ondersteund door een kleine en flexibele groep van Het maximaal aantal schakels in een keten van flex­ gestabiliseerd is. De groei van het werkvolume is in het van wetten en aangescherpte regelgeving veel te moeilijk gespecialiseerde bouwbedrijven en zzp’ers. De realiteit van contracten is verkort van drie naar twee. Voorheen kon je eerste kwartaal van dit jaar met 17 procent fors