BNL 2016-1 - Page 9

NIEUWS | April 2016 | BOUWENDNL | 9 COLUMN JOOST FIJNEMAN SNELLE JONGENS? DOORBRAAK IN DE BOUW DOOR BREED GEDRAGEN BASISAFSPRAKEN BIM Veertien partijen uit de bouw hebben op Geen nieuw initiatief, maar een collec­ uitnodiging van BuildingSMART basis­­ tieve onderstreping van bestaande afspraken gemaakt over de levering afspraken. De initiatiefnemers nodigen van informatie en de structuur van alle partijen in de Nederlandse bouw­ informatie­modellen, gebaseerd op sector uit om zich aan te sluiten. praktijkervaringen. Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector Lees meer op bouwendnederland.nl namelijk snel BIM laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basis­ afspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. 07-04-2016 CAO ALGEMEEN VERBINDEND Elk jaar praat Ben Tiggelaar een jaarbeurs vol professionals bij. Over strategie. Over leiderschap. Over organisatie. In één dag komen de grote denkers op managementgebied voorbij. De dag is traditioneel vooral in trek bij managers van grote bedrijven en multinationals. ‘Snelle jongens’ en meisjes dus. En dit jaar zaten daar opeens 35 bouwers tussen! Dankzij een samenwerking tussen onze nieuwe Bouwend Nederland Academy en Op 7 april 2016 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Ben Tiggelaar. Met voor leden gratis een extra dag. MBA in twee Bouw & Infra 2016/2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat deze dagen dus eigenlijk. cao per die dag van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer. Bouwend Nederland is verheugd met het feit dat de bedenkingen die waren ingediend zijn afgewezen. Op grond Maar past u daar eigenlijk wel? Zijn bouwers wel ‘snel’ genoeg Lees meer op bouwendnederland.nl voor Ben? Natuurlijk! Bouwers zijn evengoed ondernemers als elke andere. Aandacht voor leiderschap, strategie en organisatie is in onze branche even belangrijk als in welke andere branche van een verzoek van cao-partijen is dit besluit overigens niet ook. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar het verschil kunnen van toepassing op werkgevers die op het moment van de maken is ook in onze branche van levensbelang. En dat begint inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de met daarvoor tijd vrijmaken. Nadenken hoe u uw mensen nog eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken. meer in hun kracht kunt zetten. En met welke strategie en ­innovatie u het verschil gaat maken. Dat kan thuis op de bank. Op de hei met uw MT. In de kantine met het personeel. Of – als aftrap – tijdens een sessie met Tiggelaar. Eigenlijk, zo luidt het "DE TEVREDENHEID ONDER KOPERS VAN NIEUWBOUWWONIN­ GEN GROEIT GESTAAG. BOUWBEDRIJVEN MOGEN TROTS ZIJN OP DIE STIJGING NAAR EEN 7. ER IS DUIDELIJK EEN OPGAANDE LIJN ZICHTBAAR." Edwin Groot directeur Stichting Klantgericht Bouwen devies, maakt het niet zoveel uit HOE u het doet. ALS u het maar doet. De leden die deelnamen gingen enthousiast naar huis. ‘Dat soort dingen moeten we vaker doen met Bouwend Nederland’, zo hoorde ik van verschillende kanten. Onze strategie, om met deze samenwerking onze leden iets te bieden, is succesvol gebleken. En met Tiggelaar in de hand gaan we ook bij Bouwend Nederland verder. Op zoek naar meerwaarde voor u! <