BNL 2016-1 - Page 55

VERENIGING | April 2016 | BOUWENDNL | 55 BouwendNL verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren. De pdf van verschenen edities is te vinden op www.bouwendnederland.nl. Naast BouwendNL ontvangen de leden tweewekelijks de digitale nieuwsbrief met actuele informatie uit de vereniging, de markt en informatie die van belang is voor hun bedrijfsvoering. 5 VOORDELEN VAN UW LIDMAATSCHAP VAN BOUWEND NEDERLAND HOOFDREDACTIE Theo Scholte COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE Havana Orange REDACTIONELE BIJDRAGEN Harm Dragt, Jos de Haas, Ricardo Jupijn, Jan Willem Kommer, Kees de Vries, Tseard Zoethout VORMGEVING EN OPMAAK René Hofman (Havana Orange) 1 Belangenbehartiging lobby Bouwend Nederland komt op voor uw belangen. Daarom praten we met ministers, overheden en met gemeenten. Kortom, met úw opdrachtgevers. Zodat u kunt doen waar u goed in bent: bouwen! FOTOGRAFIE René van den Burg | Guido Pelgrim | Roelof Feringa | Harm Dragt | 123-RF DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf REDACTIEADRES Bouwend Nederland T.a.v. redactie BouwendNL Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer redactie@bouwendnederland.nl www.bouwendnederland.nl @BouwendNL 2 Financieel voordeel voordelen collectief Door slim gebruik van onze financiële ledenvoordelen, kunt u uw lidmaatschapskosten terugverdienen. Of zelfs meer dan dat! 3 Informatie brancheontwikkeling Bouwend Nederland geeft voorlichting en cursussen waar u wat aan heeft. Ook via de website en via de digitale ledennieuwsbrieven blijft u goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt. ISSN 2214-7438 AANSPRAKELIJKHEID Bij het samenstellen van de inhoud van deze publicatie streeft Bouwend Neder­ land naar de grootst mogelijke zorgvuldig­ heid. Bouwend Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die door deze publicatie beschikbaar is. COPYRIGHT De informa tie in deze publicatie kan worden ­gekopieerd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveel­voudiging, distributie, commer­ cialiteit of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/ of Bouwend Nederland. ADRESWIJZIGINGEN 4 Vragen en advies dienstverlening Bouwend Nederland kent uw sector als geen ander en is dus hét adres voor al uw praktische vragen. Heeft u vragen of een aanbesteding? Of wilt u wat weten over personeelsbeleid? Of heeft u een kwestie met een opdrachtgever? Bouwend Nederland Advies staat u bij met raad en daad. 5 Elkaar ontmoeten netwerken Via Bouwend Nederland ontmoet u collega-bedrijven uit uw buurt of uw markt. Ook kunt u ketenpartners en opdrachtgevers ontmoeten op de vele bijeenkomsten. Adreswijzigingen kunt u mailen naar: ledenadministratie@bouwendnederland.nl QR-codes Op verschillende plekken in BouwendNL vindt u ‘Quick Response’-codes. Zodra u met de QR-scanner van uw smartphone over de code gaat, wordt u automatisch naar de juiste webpagina gelinkt. Meer info op: bouwendnederland.nl/qr Meer redenen ontdekken om lid te zijn? Ga naar: bouwendnederland.nl/ word-lid om u online in te schrijven of bel naar: 079 - 3252 158 voor persoonlijk contact.