BNL 2016-1 - Page 48

Is uw BedrIjf klaar voor 1 januarI 2017? Maak uw risico’s inzichtelijk met de risicoinventarisatie Inkomen & Zorg Vanaf 1 januari 2017 verandert er veel voor u als werkgever. De kosten van zieke werknemers worden vanaf dat moment in toenemende mate aan u doorbelast. Niet alleen voor vaste werknemers maar ook voor mensen met een flexibel contract. Wilt u onverwachte financiële risico’s voorkomen? Laat u adviseren! Met onze risico-inventarisatie Inkomen & Zorg maakt u uw risico’s inzichtelijk. Met die kennis bepaalt u met welke investeringen u uw mensen duurzaam inzetbaar houdt. Meeùs adviseert u graag over investeringen die u op korte én lange