BNL 2016-1 - Page 46

46 | BOUWENDNL | April 2016 | Tekst | Ricardo Jupijn VERENIGING Bouwend Nederland organiseert al jaren doeltreffende cursussen voor al zijn leden. Het uitgebreide aanbod bestaat uit programma’s als AVA in een dag tot Winnen met EMVI-­ aanbestedingen en Aan de slag met ZZP’ers. Sinds kort zijn alle opleidingen gebundeld op één overzichtelijke plek: Bouwend Nederland Academy. Joost Fijneman, hoofd Bouwend Nederland Advies, merkte dat er behoefte was aan een centraal punt binnen de organisatie. “Veel ­afdelingen organiseerden al cursussen, maar deze stonden verspreid over de website en waren daardoor soms lastig te vinden. Alle programma’s hebben we nu bij elkaar gebracht onder één dak”, vertelt Fijneman. “Dat is voor het huidige aanbod een stuk overzichtelijker, ook als we uitbreiden met nieuwe cursussen. We merken namelijk dat er onder de leden behoefte is aan meer programma’s. Daarbij kun je denken aan EMVI-aanbestedingen, commerciële vaardigheden en onderwerpen als duurzaamheid.” Trends en ontwikkelingen Met de nieuwe Academy probeert Bouwend Nederland nog dichter op de huid van trends en ontwikkelingen te zitten. “Met een cursus als de Nieuwe Aanbestedingswet 2016, die net door Cursussen de Kamer heen is, proberen we nog meer in te aan de Bouwend Nederland Academy worden gegeven door Bouwend Nederland Advies, spelen op de actualiteiten”, vertelt Fijneman. maar ook door derden. Opleidingen van Bouwend Nederland variëren in prijs van 150 tot “Of een item als ZZP’ers, ook een onderwerp 295 euro en van derden van 300 tot 500 euro. De aangeboden programma’s vallen binnen dat erg leeft onder onze leden en waar veel de kaders Bouw- en Aanbestedingsrecht, HR & Administratief, Management & Commercieel over gesproken wordt. Daar hebben we nu een en Overige Cursussen als Civiele Betonbouw, Zeer Energiezuinig Bouwen en Specialistische speciale cursus voor opgezet.” Wegenbouw. De meeste programma’s duren een dag(deel), meer informatie is te vinden op Breed aanbod Om het aanbod scherp en relevant te de website: www.bouwendnederland.nl/academy. houden, wordt er volgens Fijneman continu Goed gewaardeerd gekeken naar onderwerpen die potentieel een Het huidige opleidingsaanbod wordt goed ­interessant en leerzaam programma op kunnen bezocht en deelnemende leden zijn achteraf leveren. “De komende periode zullen er nog wel erg te spreken. “Alle cursussen scoren bij de flink wat cursussen bij gaan komen. Een van de deelnemers een 8 of hoger, dat is er een erg mooi onderwerpen waar we bijvoorbeeld iets mee resultaat”, zegt Fijneman. “De kracht zit vooral willen doen is social return, de aanpak om meer in de thema’s van de opleidingen. Het zijn zeer werkgelegenheid te creëren voor mensen met specifieke onderwerpen die van buitenaf vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. En zo zullen wat moeilijk te doorgronden zijn. Met de juiste we het aanbod alle kanten op laten groeien.” cursus ben je na één dag helemaal op de hoogte.” "Alle cursussen scoren bij de deelnemers een 8 of hoger"