BNL 2016-1 - Page 36

36 | BOUWENDNL | April 2016 | HOE OM TE GAAN MET ... Helen Visser "Samen met stakeholders de markt vlot trekken" “Bouwend Nederland hecht eraan dat de “Er blijken organisatorische en financiële Uit het onderzoek bleek ook dat bij veel doelstellingen uit het Energieakkoord worden hobbels te zijn”, zegt de secretaris van de ­corporaties duurzaamheid nog geen inte- gehaald”, zegt Helen Visser van Bouwend beleidsadviescommissie Duurzaamheid. graal onderdeel uitmaakt van de meerjaren­ Nederland. “Vanuit een maatschappelijk “Bijvoorbeeld de verhuurdersheffing die het onderhoudsplanning en het strategisch belang, maar ook voor onze leden. Die geloven corporaties moeilijk maakt om te investeren, portefeuillebeheer. Visser begrijpt dat wel. “De erin en hebben vaak flink geïnvesteerd in en subsidies die klaar liggen maar waarvan hoofdtaak van corporaties is huisvesten dus daar duurzame renovatieconcepten voor zowel 1 of weinig gebruik wordt gemaakt vanwege de ligt de focus op. Komt die ook op verduurzaming meerder labelstappen als nul- op-de-meter. strikte regels. We willen samen met Aedes te liggen, dan zijn er handige rekenmodellen die Maar vooralsnog is het een markt die vooral en VNO NCW als belangrijke stakeholders kunnen helpen te bepalen voor welke woningend in de lucht hangt. We hebben dit onderzoek kijken hoe we die en andere obstakels kunnen ze moeten kiezen voor het opschuiven van een laten doen om te achterhalen waarom hij niet wegnemen. paar labelstappen, de sprong naar Nul-Op-De- los komt en wat er moet gebeuren om hem De komende Tweede Kamerverkiezingen Meter of slopen en energiezuinige nieuwbouw. vlot te trekken.” en de evaluaties van het energieakkoord Aedes zou c­ orporaties kunnen stimuleren die en de verhuurdersheffing bieden een hoop tools te gebruiken, maar ook bouwbedrijven ­aanknopingspunten voor discussie over die kunnen ze inzetten en er hun opdrachtgevers barrières.” mee adviseren.” <