BNL 2016-1 - Page 35

IN HET NIEUWS | April 2016 | BOUWENDNL | 35 Foto | René van den Burg Als het de woningcorporaties in 2020 niet is niet gekomen maar het voorstel heeft wel een realistische doelstelling is waar we graag voor gelukt om een woningvoorraad met g­emid- remmende werking op de projecten gehad.” tekenen, voor zover de verhuurdersheffing het deld energielabel B te hebben, dan is daar Ook het passend toewijzen houdt volgens toelaat. En dat doet hij niet. De oplossing is dan volgens Aedes voorzitter Marc Calon één Calon de verduurzaming tegen. “Verduurzamen ook simpel: creëer een aftrekmogelijkheid op belangrijke reden voor: minister Blok van laat de huurprijs stijgen waardoor woningen te de verhuurders­heffing, stop de heffing in een Wonen. duur worden voor een bepaalde doelgroep. Dat ­investeringsfonds voor verduurzaming of nieuw- mag dus niet volgens passen toewijzen. Als je bouw. Toets daarnaast bij passend toewijzen “Nieuwe woningen hebben allemaal label A of naast huurprijs ook de lagere energierekening niet alleen op huurprijs maar op totale woonlast.” hoger. Daarmee trek je het gemiddelde enorm zou laten meewegen, dan werd het een ander Verder kan wat hem betreft de STEP-regeling omhoog. Maar als de nieuwbouw stilvalt, verhaal. Maar daar wil de minister niet aan.” toegankelijker worden gemaakt. “Niet dat je dan ontstaat er een enorme achterstand in daar de grote slag slaat, maar alle beetjes verduurzamen. En dat is precies wat er is Het zijn volgens Calon dus vooral externe helpen. Samen met Bouwend Nederland en gebeurd. In 2013 werden er nog 40.000 nieuw- belemmeringen die de verduurzaming van de VNO-NCW gaan we proberen al die zaken bouwwoningen opgeleverd terwijl dat er vorig huurwoningen tegenhouden. De mening van voor elkaar te krijgen. Ik denk dat we ons jaar maar 15.000 waren. Dat komt enerzijds Maxim Verhagen dat ook de ambitie van de in de belangenbehartiging dan vooral op de door de verhuurdersheffing die een enorm gat corporaties te wensen overlaat, deelt hij niet. verkiezingen en de formatie moeten richten heeft geslagen in de investeringscapaciteit “De meeste corporaties zijn erg ambitieus. want in de evaluatie van de verhuurdersheffing van corporaties, en anderzijds door het wets­ Maar zoals ze in Groningen zeggen: ‘als het heb ik weinig vertrouwen. Die wordt door Blok voorstel om het de sector onmogelijk te maken geld spreekt moet het geloof zwijgen’. zelf uitgevoerd en ik verwacht niet dat hij zal gemengde projecten uit te voeren. Die wet is er We hebben ook altijd gezegd dat het een zeggen dat het een waardeloos instrument is.” Marc Calon "Het is een serieus probleem, maar er zijn oplossingen"