BNL 2016-1 - Page 27

CROWDCOACHING | April 2016 | BOUWENDNL | 27 Tekst | Jos de Haas CROWDCOACHING VAST OF FLEXIBEL? “Ik heb nieuwe mensen nodig om het werk te klaren. Is het qua wendbaarheid van m’n bedrijf en gezien de ervaring van de laatste jaren verstandig om de flexibele schil maximaal te houden of moeten we toch weer mensen vast in dienst gaan nemen?” REACTIES VAST GENUANCEERD Jan Piet Konijn's antwoord is resoluut: “Neem mensen in vaste dienst! Charles Verhoef (voorzitter Zelfstandigen Bouw) meent dat er geen Een bedrijf zonder 'handjes' kan geen productie maken.” En hij heeft eenvoudig antwoord bestaat op de vraag of een bouwbedrijf bij nieuwe recht van spreken. In zeven jaar is de omzet van de Toekomst Groep opdrachten personeel in vaste dienst moet nemen of juist optimaal waar hij mede-eigenaar en directeur is, bijna verdriedubbeld tot 58 gebruik moet maken van de 'flexibele schil'. “Je moet er genuanceerd miljoen euro. “Je moet als werkgever maatschappelijk verantwoord naar kijken. In de bouw is flexibiliteit onvermijdelijk, vandaag heb je ondernemen. Bij ons is het ziekteverzuim 0,39 procent. Je moet opdrachten, over drie maanden even niks. Flexibel betekent niet het betrokkenheid creëren en dat kan alleen door mensen in vaste dienst te zelfde als goedkoop!” Hij meent dat het voor bouwbedrijven gevaarlijk nemen. De flexibele schil bestaat bij ons uit één zzp'er, die we overigens kan zijn als bij een aantrekkende markt alleen wordt gekeken naar een vaste aanstelling aanbieden, en verder uit mensen op jaarcontract. inhuur van uitzendkrachten of zzp'ers. “Ook zij kunnen kiezen: voor de Die krijgen daarna direct een vaste aanstelling, want als je iemand in beste opdrachtgever. Bedrijven die de zzp'er niet hebben 'uitgeknepen' één jaar niet kan beoordelen, dan..? Het bedrijf heeft plezier gehad van profiteren nu van de loyaliteit van diezelfde vakman. Het gaat niet mensen die hier al dertig, veertig jaren werken, dan zorg je ervoor dat alleen om de dag van vandaag. Zorg voor continuïteit door goed met de zij in hun laatste jaren plezier houden in het werk. Als werkgever heb je zzp'er om te gaan. Het is onderdeel van duurzaam werken of maat- ook je verantwoordelijkheden.” schappelijk verantwoord ondernemen, zo je wilt. Dus niet meer, zoals wel gebeurde, zzp'ers verbieden om ook voor andere opdrachtgever te werken, want dat is een vorm van machtsmisbruik. Zzp'ers zijn nodig in je flexibele schil naast uitzendkrachten en de vaste krachten.” WETGEVING SAMENHANG Jørgen Hulsmans, beleidsadviseur Sociale Zaken bij Bouwend Als ondernemer en kersvers lid van het bestuur van Bouwend Nederland Nederland, wijt de opmars van de zzp'er vooral ook aan de wetgever, Regio Oost, wil Bart Loose van NTP Infra in Zevenaar, zijn mening laten de overheid. “De meeste bedrijven nemen het liefst mensen in horen. “Om samenhang te creëren. Want het is nog altijd zo dat je vaste dienst. De wetgever maakt het werkgeverschap echter steeds samen sterker staat. Een flexibele schil kan vandaag de ideale oplossing ­moeilijker. Denk alleen al aan de WWZ, Wet werk en zekerheid, met zijn, maar morgen wil je juist weer mensen in vaste dienst hebben. In de verplichte transitie­vergoeding. Het werkt drempelverhogend in een crisis gelden andere criteria. Afhankelijk van de situatie zul je op een plaats van ­stimulerend. Een ander voorbeeld: gaat iemand met een gegeven moment ook de steven moeten durven wenden. Economisch tijdelijk contract uit dienst, maar wordt hij binnen dertig dagen ziek vliegt het alle kanten op. De onzekerheid is enorm terwijl de wetgeving zonder nieuwe werkgever, dan voelt de laatste werkgever dat in de voelt als een straf voor zaken die buiten je macht gebeuren, zoals de verzekerings­premie. Dan is er ook nog de verplichting om bij ziekte Wet werk en zekerheid, SROI-verplichtingen en ook de Participatiewet. twee jaar loon door te betalen. Het is dus niet verwonderlijk dat werk- Complexe problemen en vanuit de politiek incidentgedreven. Meer gevers huiverig zijn om mensen in vaste of tijdelijke dienst te nemen. zekerheid leidt tot investeren in opleiding en in dienst nemen van We zien het ook in de cijfers terug. In 2009 werkten er nog 170.000 vakmensen. Er is altijd een flexibele schil geweest, maar er wordt nu mensen onder de Bouw-cao, nu zijn dat er nog maar 96.000 en de een businessmodel van gemaakt en dat lijkt de verkeerde kant op te trend is dalend. Het moet de wetgever duidelijk worden dat het over gaan. Mensen gedijen het beste in een samenhang. moet zijn met werkgeverschap belemmerende wetgeving: maak het werkgeverschap weer aantrekkelijk!” <