BNL 2016-1 - Page 25

ONDERNEMEN | April 2016 | BOUWENDNL | 25 Crisiscommunicatie volgens Richard Breugem 1 Doe je eigen woordvoering en maak daar tijd voor vrij; jij bent je bedrijf. 2 Licht je medewerkers in en hou ze op de hoogte: laat ze naar buiten toe naar jou doorverwijzen. 3 Wees altijd open en transparant. We staan voor onze zaak, en we staan voor ons product. 4 Zorg dat je verhaal helder is en feitelijk. Dan past het niet om een externe woordvoerder in te 5 Gooi niet met modder; ook niet als je zelf wordt bekogeld. schakelen. Het kost je veel tijd en energie, maar het is 6 Gebruik je website om helder, kort en bondig te laten zien waar òns ding, en niet van een ander. Daar heb ik tot op de dag je staat. van vandaag ook geen spijt van. Zelf hebben we de media 7 Bepaal een koers en hou die vast. niet ingeseind. Vinden dat ook niet onze taak. Maar als 8 Blijf op een fatsoenlijke en faire wijze vechten tegen onrecht ze je bellen, moet je ze wel te woord staan.” Breugem dat je wordt aangedaan. Ook al kost dat tijd en geld. En hou de maakt van nabij mee dat sommige media klakkeloos het langetermijndoelstelling van je bedrijf, de bedrijfscontinuïteit verhaal van de tegenpartij opschrijven. “Ik heb nog mail­ altijd voor ogen. correspondentie gevoerd met de ombudsvrouw van De Volkskrant en de redactie van KRO’s Brandpunt. Hoor en wederhoor – het belangrijkste journalistieke grondbe- ­bestuurders in privé aan de slag gaan. Als er een verzoek ginsel – is in veel gevallen helaas niet gerespecteerd.” komt, willigen we het om die reden ook niet in. Elke bouwer kan morgen meemaken wat wij hebben meege- Murw maakt. Je stinkt er gewoon in. Niet omdat je niet op zit te Procedure op procedure en beroep op beroep volgen elkaar letten, maar gewoon omdat het je overkomt. Je verwacht op. Ondertussen stijgen de juridische kosten. Breugem: ook niet dat je bij het werk voor een burgemeester van je “Met advocaatwisselingen en vertragingstactieken is eigen woonplaats in een dergelijke onthutsende situatie geprobeerd ons murw te beuken. Gelukkig waren en zijn terechtkomt. Het was ons te doen om alle nonsens, larie- we een gezond bedrijf. De tonnen die we aan juridische koek en apekoolverhalen over broddelwerk van tafel te bijstand uiteindelijk hebben moeten uitgegeven had ik liever in het bedrijf gestopt, maar het is niet anders. Als krijgen. Dat is in ieder geval gelukt.” < het moet, dan moet het, al is het alleen maar om je goede naam hoog te houden.” Als de positie van de burgemeester ook binnen de gemeente onder vuur komt te liggen als gevolg van een onderzoeksrapport naar integriteit stapt ze in juni 2011 plotseling op. Het conflict tussen de bouwer en de nu ex-burgemeester verhevigt echter door de talloze interviews die zij geeft aan diverse media. Het het gevecht duurt tot de dag van vandaag voort. Gelukt Het eindvonnis Eindvonnis bodemprocedure Op 4 november 2015 wees de Rotterdamse Rechtbank eindvonnis in de door v.d. Tempel aangespannen bodempro­ cedure. De ex-burgemeester dient nog een totaalbedrag van 239.004,87 euro inclusief btw te betalen als laatste termijn van de aanneemsom, sloopwerkzaamheden en het meerwerk, alsmede het in haar opdracht geplaatste veiligheidsglas. Op de toegewezen bedragen mag de aangeklaagde partij een in de bodem­ bedrag van 37.500 euro in mindering brengen, wegens enkele procedure van onvolkomenheden in het werk (zij vorderde 315.000 euro aan 4 november 2015 onvolkomenheden). Voorts heeft de Rechtbank geoordeeld dat (zie kader) waar- de ex-burgemeester wettelijke rente is verschuldigd vanaf de tegen nog in beroep datum waarop zij in verzuim raakte, zijnde 23 oktober 2008 kan worden gegaan, ziet en wordt veroordeeld tot betaling van incassokosten en de Breugem als beloning. “We hebben geen broddelwerk geleverd. We houden onze goede naam. We hebben de zaak om die reden dan ook inmiddels voor het grootste deel achter ons kunnen laten.” De door v.d. Tempel gemaakte proceskosten. Dat betekent dat er in totaal nog een kleine 314.000 euro dient te worden voldaan (deels voorzien eerder gelegde beslagen hierin). De ex-burgemeester weigert tot op de dag van vandaag het onbeslagen deel te betalen en heeft aangekondigd tegen het relatie met de gemeente Schiedam is ook hersteld. Toch novembervonnis in beroep te gaan. Tot nu toe zijn alle rechts­ is er wel wat veranderd. “We zijn nu zelf wat alerter en zaken door v.d. Tempel gewonnen. minder goedgelovig. We hebben nu als stelregel dat we binnen de gemeentegrenzen van Schiedam niet meer voor