BNL 2016-1 - Page 21

PITCH | April 2016 | BOUWENDNL | 21 Foto | René van den Burg BOUWINNOVATIE MIJN Samen met Hanzehogeschool Groningen is EBG de initiatief­nemer van BUILDinG, een nieuwe projectorga­ nisatie in Groningen waarin TNO en Bouwend Nederland partners zijn. De vier partijen willen middels BUILDinG – ofwel ‘gebouwd in Groningen’ - een impuls geven aan bouw­innovatie in de regio. Eind dit jaar zal daarvoor een nieuw gebouw verrijzen naast EnTranCe, het Energy MENING Transition Center op de Zernike campus aan de rand van Groningen, waarmee BUILDinG qua kennisdeling nauw gaat samenwerken. Nieuwe waardeketen Volgens de programmamanager bouw kan BUILDinG worden gezien als bruggenhoofd tussen enerzijds de bewoners en eindgebruikers en anderzijds studenten, Jetze Lont, directeur van het gelijknamige familiebedrijf uit het onderzoekers, overheden en bedrijven. Noord-Nederland Friese St. Annaparochie, maakt een scherp onderscheid tussen krijgt immers veel voor zijn kiezen, van een groot aantal technische en sociale bouwinnovatie. “Er zijn ruwweg twee woningen dat versterkt dient te worden tot krimpgebieden, manieren in klantbenadering”, stelt hij. “Je stelt heel duidelijk een basisscholen die dreigen te sluiten en steeds langer thuis klein aantal keuzes aan de klant voor. Dat is het meest aantrekkelijk wonen (domotica). voor bouwers. Het reduceert immers ook het aantal tegenvallers. “Die zorgen gaan we nu aaneenrijgen tot werkelijke Of je biedt de klant juist veel vrijheid in het proces door maatwerk bouwinnovatie zodat er een sterkere, meer vitale en te leveren.” modernere bouwkolom gaat ontstaan”, zegt Koops. BUILDinG heeft daarvoor een groot aantal bouwbedrijven, vooral MKB bedrijven, in haar netwerk zitten die vraag­ gestuurd vindingen naar de markt kunnen brengen die - nog - geen verdienmodel hebben. “De strategie is om Groningen te laten uitgroeien tot nationale proeftuin en knooppunt van bouwinnovatie. Wij koppelen onderzoekers “Er zijn ruwweg twee manieren in klantbenadering” en bedrijven aan elkaar zodat er nieuwe waardeketens in de bouw zullen ontstaan, van toeleveranciers van ­materialen tot aannemers en opdrachtgevers.” Beleving centraal Probleem is dat de technici die voor procesoptimalisatie en/of 3D bouwen van doorslaggevend belang zijn, vaak maar moeilijk met de klant kunnen communiceren of communicatiecompetenties minder. Hoewel veel noordelijke partijen na de aardbevingen de mond Analoog aan de gastvrouw die een patiënt op zijn gemak door het vol hebben van klantgericht werken, valt dat in de praktijk ziekenhuis naar de goede afdeling loodst, heeft Lont begeleiders soms toch wel tegen. BUILDinG heeft daarom als ambitie voor koophuizen in de nieuwbouw aangesteld. “De volgende stap en droom om op termijn innovaties via proefwonen op grote is dat een koper het hele proces, van de planning op dagniveau tot schaal te testen. “Dat doen we eerst in het klein door de aan elk detail van een trapleuning en webcam op de bouwplaats, bouwwereld te bedienen met praktische hulpvragen”, licht digitaal kan volgen. Maar dat zal nog wel enkele jaren duren.” Koops toe. “Daarbij gaat het niet alleen om puur technische zaken maar ook om hoe de eind­gebruiker met wonen en de Jetze Lont, woonomgeving omgaat. Voor de toekomst moet de bouw directeur Bouwbedrijf Lont, gaan nadenken over big data, 3D meten en robotisering. Met industrialisatie maak je maatwerk meer betaalbaar.” < St. Annaparochie