BNL 2016-1 - Page 17

BOUWTOTAAL | April 2016 | BOUWENDNL | 17 Tekst | Frank de Groot BOUW TOTAAL WERKTERREIN ADVIESCOMMISSIE BRANDVEILIGHEID VERBREED Sinds 1 januari 2016 behandelt de Advies­ Wie kan de commissie inschakelen? Adviescommissie commissie Brandveiligheid ook advies­ Iedereen die kampt met een verschil van inzicht De adviescommissie komt gemiddeld elke zes aanvragen op het gebied van constructieve over de interpretatie van de bouwvoorschriften weken bij elkaar om de lopende adviestrajecten veiligheid, bouwfysica en andere bouw­ kan de adviescommissie inschakelen. Via het met elkaar te bespreken. Afhankelijk van het technische disciplines. Een breder werkterrein aanvraagformulier kan – per e-mail – een onderwerp van de adviesaanvraag wordt de vraagt tevens om een nieuwe naam: adviesaanvraag ingediend worden bij de benodigde expertise binnen de commissie Adviescommissie Toepassing en ­secretaris van de adviescommissie. Hierin wordt ingeschakeld. Het is dus niet zo dat de voltallige Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) het volgende gevraagd: commissie zich telkens verdiept in ieder geschil. en een nieuwe website: atgb.nl. • beschrijving van de casus; Er zijn drie advieskamers: brandveiligheid, • ten minste één zienswijze van het constructieve veiligheid en bouwfysica. Een Een advies van de commissie is gericht op het bevoegd gezag en één zienswijze van de geschil wordt behandeld door één van de drie beantwoorden van specifieke adviesvragen over ­ontwikkelende, ontwerpende, adviserende of advieskamers, waarbij telkens drie algemene een concrete casus (praktijksituatie). Daarbij anderszins belanghebbende partij; leden (voorzitter en specialisten bouwregel­ draait het altijd om een verschil van inzicht tussen een bevoegd gezag en de aanvrager van • één of meerdere concrete adviesvragen over de kern van het verschil van inzicht. een omgevingsvergunning, en/of de gebruiker of eigenaar van het betreffende gebouw. Meer over de werkwijze en het indienen van De adviescommissie toetst de casus in een adviesaanvragen is te lezen op de ATGB-­ advies aan de – voor de beantwoording van de website. Via de ingang ‘Actueel’ is op de website adviesvragen relevante – bouwvoorschriften een overzicht te vinden van eerder uitgebrachte van Bouwbesluit 2012. Is er sprake van een adviezen. Ook toekomstige adviezen zullen hier gelijkwaardige oplossing? Dan bekijkt de te zijner tijd worden gepubliceerd. commissie de mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu­ belasting die door de wetgever in de bouw­ regelgeving is beoogd. geving) en de twee specialisten van de ­betreffende advieskamer zich over het geschil buigen. < Meer weten? Kijk op www.atgb.nl.