BNL 2014-1 - Page 6

6 | BOUWENDNL | Februari 2014 | Nieuws Nieuws | Februari 2014 | BOUWENDNL | 7 Illustratie: DUS Architects PO-Raad onderschrijft scholenonderzoek De besturen van het primair onderwijs dan 7 procent van de scholen een energielabel Bouwend Nederland heeft voor haar leden (PO-raad) kunnen zich prima vinden in een heeft. Daarvan heeft driekwart energielabel een handige database, waarin alle onderwijs­ oproep van Bouwend Nederland om een C of lager, één op de 4 heeft zelfs het G-label. gebouwen staan met daarbij hun locatie, kwaliteitskader op te stellen voor bestaande PO-Raad: “Schoolgebouwen zijn gemiddeld vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energie­ schoolgebouwen. meer dan veertig jaar oud. Dat betekent dat label. Inmiddels is deze lijst geactualiseerd met zij gedateerd zijn als het gaat om bijvoorbeeld de contactgegevens van alle school­ esturen. b De PO-Raad heeft al eerder voorstellen gedaan arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en Verhagen: “Hiermee kunnen onze leden zelf voor zo’n kader en is daarover in gesprek met modern onderwijs. Les krijgen in niet goed actief scholen benaderen en met hen slimme de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderhouden en gedateerde schoolgebouwen voorstellen voor onderhoud, renovatie en (VNG). “Geld dat bedoeld is voor huisvesting, heeft negatieve gevolgen op de schoolpres- verduurzaming bedenken. Als gemeente, moet daar ook aan worden uitgegeven”, vindt taties van leerlingen”. Bouwend Nederland schoolbestuur en bouwbedrijven slim samen de Raad. Ze pleit er al langer voor om het pleit daarom voor een kwaliteitskader, waarin werken dan kunnen we de komende jaren een scholen makkelijker te maken te renoveren. de minimale eisen verwoord staan waar een enorme kwaliteitsslag maken.” < Ook wil de PO-Raad met Bouwend Nederland school­ ebouw aan moet voldoen. g praten over de problemen. Het uitgangspunt is om alle schoolgebouwen op z’n minst in een kwaliteitsstaat van eind Heijmans in 3D printen Aanleiding voor dit alles was een onderzoek jaren ’90/ begin 2000 te brengen. Dit sluit mooi dat het EIB voor Bouwend Nederland heeft aan op de eerdere oproep van Maxime Verhagen Bekijk de informatie op uit­­ gevoerd. Ons land telt ongeveer 10.000 om te zorgen dat de schoolgebouwen die nu onze besloten schoolgebouwen, waarvan 8.000 voor primair nog het energielabel G hebben, minimaal op te scholendatabase: Heijmans stapt in het project van DUS Architects om met De bijdrage van Heijmans bestaat uit bouwkundige kennis onderwijs. Het onderzoek toont aan dat minder waarderen naar het C-label. http://bitter/1gPy515 behulp van een 3D-printer een grachtenpand te bouwen. en de inrichting en logistiek van de bouwplaats. “Onze Ook lijmproducent Henkel en de gemeente Amsterdam over­ uiging is dat 3D-printen enorme veranderingen teweeg t hebben zich als partner aan het project verbonden. Samen gaat brengen, zoals je nu al ziet in bijvoorbeeld de metaal- willen zij serieus werk maken van het eerste 3D-geprinte sector en de medische wereld”, aldus Heijmans-directeur pand ter wereld en de mogelijkheden van deze techniek Math Domen. “Wij geloven dat ook de woningmarkt en voor de woningmarkt en bouw onderzoeken. bouw meer toe gaan naar on demand oplossingen.” < Sector plan Asscher Dag van de Bouw: doe mee! Uw bouwlocatie is normaal niet open voor publiek. Op de Dag van de Bouwend Nederland is blij dat Minister Asscher via een beschik- Bouw kunt u uw locatie openstellen en iedereen laten zien tot welke king de nodige helderheid schept voor het Sectorplan bouw & infra. hoogstandjes uw onderneming en uw medewerkers in staat zijn. Deze Maxime Verhagen: “Die helderheid is nodig, want het zal helaas nog open dag biedt een uitstekend platform om aandacht te vragen voor, en lang duren voordat de werkgelegenheid in de sector weer op een stil te staan bij de positieve kanten van onze sector. fatsoenlijk niveau staat. Tot dan is het van groot belang werkgele genheid en vakmanschap te behouden.” Met de Dag van de Bouw kunt u de buurt betrekken bij uw project, uw klantenkring bedienen en vergroten, jongeren enthousiast maken voor Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben enige tijd geleden hun uw bedrijf en stakeholders laten zien waartoe uw bedrijf in staat is. Meld BH 56 AAAA Country code 0000 0108 2014 00 Bank identifier Existing Account number Check digit Sectorplan bouw & infra aan Asscher aangeboden. Met dat plan moet uw project aan via dagvandebouw.nl < IBAN later banenverlies in de sector zoveel mogelijk beperkt worden. Onder andere via de begeleiding van werknemers naar ander werk, via De invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA wordt betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard omscholing en het scheppen van leerwerkplekken. De maatregelen uitgesteld tot 1 augustus. Dat betekent dat bedrijven en consumenten voldoen. De invoering van SEPA moet grensoverschrijdend betalings­ werden bekrachtigd met de beschikking van de minister. Verhagen: pas later verplicht hoeven over te stappen op IBAN-rekeningnummers. verkeer makkelijker maken. Een van de belangrijkste onderdelen van dat “Het beste middel voor werk in de bouw- en infrasector is natuur- De eurocommissaris waarschuwt dat de invoering van betalingen via Europese betalingssysteem is de IBAN-code. IBAN-rekeningnummers lijk een stijging van het aantal orders, groot en klein. Maar tot het IBAN niet nog een keer zal worden uitgesteld. zijn geldig voor de hele eurozone en bestaan uit 18 letters en cijfers. werkloosheid te keren.” De afgelopen jaren zijn in de bouwsector ruim Formeel gezien is de oude deadline van 1 februari niet losgelaten, maar is Met de overgangsperiode wil de Europese Commissie verstoringen in het 60.000 banen verloren gegaan. < er een overgangsperiode van zes maanden ingesteld waarin toch nog betalingsverkeer voorkomen. < zo ver is, moeten we met realisme samen alles doen om het tij van