BNL 2014-1 - Page 30

30 | BOUWENDNL | Februari 2014 | Vereniging BIJEENKOMSTEN | colofon NOORD www.bouwendnederland.nl/regios/regio-noord maart 06 Managementtraining JBN Regio Noord 11 Contactgroep Personeel en Financien 13-15 Technische excursie Platform Infra Noord 14 Jaarvergadering JBN kern Friesland april 03 Algemene Ledenvergadering (met voorzitter Maxime Verhagen) 04 Jaarvergadering Afdeling Friesland BouwendNL is het verenigings­ agazine m van Bouwend Nederland. In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. Het magazine verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren. De pdf van verschenen edities is te vinden op www.bouwendnederland.nl. Naast BouwendNL ontvangen de leden tweewekelijks de digitale nieuwsbrief met actuele informatie uit de vereniging, de markt en informatie die van belang is voor hun bedrijfsvoering. Hoofdredactie Theo Scholte Februari 2014 | BOUWENDNL | 31 Maak optimaal gebruik van uw lidmaatschap Het lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft u heel veel te bieden. De kennis en ervaring van een groot aantal professionals staat tot uw beschikking. Uw belangen worden behartigd: landelijk, regionaal en lokaal. U ontvangt op papier en digitaal informatie die van belang is voor uw bedrijfsvoering. Onze website bevat een stuwmeer aan informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt dagelijks bij ons terecht met uiteenlopende vragen. Wij werken aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering van de leden. U kunt bijeenkomsten bezoeken voor kennisoverdracht en -deling. En met het grote en groeiend aantal ledenvoorde­ len kunt u (een groot deel van) uw contributie terugverdienen. coördinatie en Eindredactie Havana Orange, Rotterdam Redactionele bijdragen Ank Benko, Robin van Essel, Harm Dragt, Theo Scholte, Kees de Vries, Rick van de Weg RANDSTAD NOORD oost www.bouwendnederland.nl/regios/regio-randstad-noord www.bouwendnederland.nl/regios/regio-oost Vormgeving en opmaak februari februari 18 19 Ledenvergadering afdeling Deventer COP Alkmaar Jaarvergadering afdeling Amersfoort Fotografie René van den Burg, Dreamstime, Jos Haas, Fedde de Weert, Marcel Willemse, 123RF 20 Marktdag Noord-Holland Noord 24 Havana Orange (René Hofman), Rotterdam maart maart 26 Ledenvergadering afdeling KAN 31 Ledenverga