BNL 2014-1 - Page 26

26 | BOUWENDNL | Februari 2014 | vernieuwend verbinden “Beter begrijpen, beter uitleggen” Tekst: Ank Benko vernieuwend verbinden “Oogkleppen weg” De consument samen benaderen met innovatieve woonoplossingen. Als er nu één punt uit het Actieplan Vernieuwend Dat staat Douwe Dijkstra, ­ djunct-directeur van hypotheek­ erstrekker a v Verbinden tot de verbeelding spreekt, dan is het branche- Obvion voor ogen in de samen­ erking met Bouwend Nederland voor het w en kennisontwikkeling gericht op (nieuwe) markten. Innovation Boost Camp. Daarvoor moet in de eerste plaats de afstand tot Of, zoals Bob Gieskens, hoofd Brancheontwikkeling van de klant verkleind worden, vindt hij. Bouwend Nederland, het omschrijft: “De oogkleppen weg. En dat is ook precies wat we beogen met de Innovation ‘Obvion voelt zich als geldverstrekker aangesproken om actief na te | Februari 2014 | BOUWENDNL | 27 Boost Camp”. denken over de toekomst van het wonen, werken en leven. Dit doen we samen met anderen binnen en buiten de financiële sector. Omdat de De bouw anno 2020 vergt andere businessmodellen thema’s ons allen raken, maar vooral ook omdat we alleen door samen te en andere financieringsstromen. Dat heeft Bouwend werken toekomstige oplossingen kunnen realiseren’. Aldus de introductie N ­ ederland zich al gerealiseerd in de toekomstvisie van een brochure waarin Obvion haar toekomstvisie op wonen, werken ‘De bouw in 2020’. Gieskens: “Toevallig of niet: hypotheek- en leven in 2030 verwoord. verstrekker Obvion kwam tot gelijkluidende conclusies in Innovatie Boost Camp Thema’s • meerwaarde zijn visie op het wonen in 2030. Toen we onze visies naast De bouw levert maatschappelijke meerwaarde elkaar legden, bleken er veel punten van overeenkomst. (klantvraag & financiering & duurzaamheid) product “Wat mij vooral is opgevallen, is de afstand tussen een hoogwaar- Redenen genoeg in elk geval om gezamenlijk het initiatief dige sector als de bouw en zijn klanten. Waarom het verplaatsen van te nemen voor een Innovatie Boost Camp.” een stopcontact 250 euro moet kosten. En waarom een andere kleur • innovatieve ketenpartner sanitair ineens als meerwerk wordt berekend. Als je als sector serieus Slimme verbindingen genomen wilt worden en een rol wilt blijven spelen in de economie van “Wat we expliciet met het Innovatie Boost Camp beogen is de toekomst, zul je moeten opschuiven naar de klant. Luisteren naar zijn om partijen met innovatieve plannen bij elkaar te brengen. wensen en daar zo breed mogelijk op inspelen. Dat vergt nieuwe klant- En hun plannen nog een extra impuls te geven door de beelden, beter begrijpen, beter uitleggen. Partners in de bouw, die dat in inbreng van deskundigen”, aldus Gieskens. “Het biedt de innovatieve vormen van samenwerking aandurven, hebben de toekomst.” vereniging Bouwend Nederland en de leden de kans om De bouw als attractieve professionele arena zich stevig te positioneren bij het oplossen van maat- (imago & arbeidsmarkt) Drie beelden De bouw als innovatie ketenpartner (duurzaamheid & ketensamenwerking) • attractief professioneel schappelijke problemen. Het helpt het imago van d H