BNL 2014-1 - Page 24

24 | BOUWENDNL | Maand 2014 | vernieuwend verbinden vernieuwend verbinden Tekst: Ank Benko | Foto: Marcel Willemse | Maand 2014 | BOUWENDNL | 25 VernieuwendVerbinden “Bottom up, korte lijnen” Het regiobestuur besloot in 2012 na zijn benoeming tot voorzitter van Automatisch de regio Zuid van Bouwend Nederland tot een zelfonderzoek in de regio. Backx wil zelfs nog een stap verder gaan: “We zouden naar een structuur “Tijd om voor de spiegel te gaan staan en scherpe vragen te stellen. Ik had moeten, waarbij elk lid automatisch lid is van de afdeling. Regio Zuid wil het gevoel dat het aan het ‘wij-gevoel’ onder de leden ontbrak. En juist dit de komende tijd landelijk bespreekbaar maken en hoopt op een snelle in deze tijd moet je als sector en als vereniging sterk overkomen bij je implementatie van deze grote stap.” Kortere lijnen, bottom up: het zal opdrachtgevers.” veel voordelen bieden. Leden zullen zich veel meer betrokken voelen bij Analyse van gevoelens hun regio en de vereniging. De sterkte die daarvan afstraalt zal ook zijn uitwerking hebben op de contacten met opdrachtgevers en overheden. De afdelingen van Bouwend Nederland zijn autonoom. Het is dus niet Ook zal de afstand tussen afdelingen kleiner kunnen worden, waardoor per definitie aan het regio- of landelijk bestuur om te besluiten dat het er nog meer verbeterslagen te maken zijn, met name op het vlak van anders moet. “Het regiobestuur is wel de verbindende factor tussen de kennisoverdracht en belangenbehartiging. afdelingen en het landelijke kantoor in Zoetermeer. Om die reden hebben we als regio besloten een onafhankelijk bureau in te schakelen om een Smeerolie en speerpunten analyse te maken van de gevoelens die onder de leden leefden.” “Op deze manier kunnen we bouwen aan een vereniging die van onderaf De conclusie van het onderzoek: de afstand tussen ‘Zoetermeer’ en de gevoed wordt. Natuurlijk met lokale accenten, maar wel met een geza- afdelingen (lees: individuele leden) is (te) groot. Backx: “Te weinig bottom menlijk doel: belangenbehartiging voor àlle leden. Of het nu om klein-, up, te lange lijnen, moeilijke communicatiestructuur, etc. Bovendien is het middelgroot of grootbedrijf gaat, met voor elke doelgroep zijn eigen aantal fte voor het secretariaat bij de bestaande afdelingen niet te verge- aandachtsvelden. Lijnen worden aanzienlijk korter, dus je kunt ook veel lijken, met alle gevolgen voor het verschil in daadkracht per afdeling. Dat sneller reageren op ontwikkelingen in de markt. Je kunt een gedeputeerde ‘het gas erop’, zoals regiovoorzitter Piet Backx het zijn niet alleen onze conclusies, maar ook die van onze nieuwe voorzitter die vandaag aan de bel trekt, morgen bij wijze van sprek